Selskabet for
Arbejderhistorie

Slagmark: et temanummer om betydning af 1968-oprøret

			
			

Året 1968 bød på en af det tyvende århundredes største omvæltninger, hedder det i introduktion til det kommende temanummer af tidsskriftet SLAGMARK fra Aarhus. Nummeret er Redigeret af Bjarke Skærlund Risager, Salar Mohandesi & Laurence Cox.

På tværs af Det Globale Nord udfordrede 1960’ernes og 1970’ernes sociale bevægelser selve grundlaget for efterkrigstidens orden. Selv om arven fra det ”lange 1968” lever videre, misforstås og karikeres begivenheden ofte.

1968 samler og introducerer originale tekster fra disse bevægelser – plakater, taler, manifester, billeder med mere – for at hjælpe læseren med at udforske æraens revolutionære ideer og forstå deres vedvarende indvirkning.

Vi er vidner til, at feminisme, Black Power, anti-imperialisme, væbnet kamp, oprindelige folks bevægelser, økologi, modkultur, militante arbejdere, radikal pædagogik, homoseksuelles kampe med mere træder frem på scenen.

Bogens kapitler gennemgår USA, Canada, Mexico, Japan, Vesttyskland, Danmark, Frankrig, Italien, Storbritannien, Nordirland, Jugoslavien og Tjekkoslovakiet.

Læs mere på slagmark.dk/1968-indholdog følg med på facebook.com/Slagmarkdkog twitter.com/slagmark_dk.

Udkommer den 1. november 2018.