Selskabet for
Arbejderhistorie

Warning: Undefined variable $collapsemenu in /home/www/newbuild.sfah.dk/assets/themes/sfah/singles/post.php on line 83
61

Arbejderhistorieprisen

			
			

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Arbejdermuseets Venner og Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) uddeler årligt Arbejderhistorieprisen.

Af de indsendte prisforslag bliver tre nomineret.

Prismodtageren forpligter sig til at holde et foredrag om sin afhandling.

• Prisens formål er blandt hovedfags- og ph.d.-studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie og kultur.

• Prisen tildeles den student, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning.

• Prisen er på 15.000 kr. Bedømmelsesudvalget kan efter nærmere vurdering af de indkomne bidrag beslutte at dele beløbet på to eller flere prismodtagere, eller slet ikke at uddele prisen.

• Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne.

• Prisen uddeles af et uafhængigt bedømmelsesudvalg nedsat af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Arbejdermuseets Venner og SFAH.

Bidrag sendes til: jjo@arbejdermuseet.dk

 ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2020 GIK TIL…… Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Begrundelse: Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, hvor rådet i perioder indtog en magtfuld rolle mellem parti og fagbevægelse. 

ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2020 GIK TIL
… Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Begrundelse: Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, hvor rådet i perioder indtog en magtfuld rolle mellem parti og fagbevægelse. 

Postet d. 22. marts 2023

Hvem vinder Arbejder­historie­­prisen 2023? × Deadline for indsendelse af bidrag er 1. juni 2023. Prisen er på 15.000 kr. og tildeles den studerende eller studiegruppe, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie.

Postet d. 28. oktober 2021

Og Arbejder­historie­prisen gik til ... × … Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere ogregnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arbe

Postet d. 7. februar 2021

Hvem skal vinde Arbejder­historie­-prisen 2021? × Deltag i konkurrencen om Arbejderhistorieprisen 2021. Deadline for indsendelse af bidrag er 1. juni 2021. Prisen er på 15.000 kr. og tildeles den student, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan

Postet d. 8. september 2019

Hvem får Arbejder-historieprisen 2019? × På årets Arbejderhistoriefestival afsløres vinderen af Arbejderhistorieprisen blandt de tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af SFAH, Arbejdermuseet og museets venneforening. En bedømmelsesudvalg har indstillet følgende: Lasse Klitgård Kønig og Frida Julie Jessen for specialet DKP’s anden store splittelse 1985-1990 (vejleder: Michael Kjeldsen, Roskilde Universitet). Undersøgelsen giver nye ind

Postet d. 3. juni 2019

Arbejder­historie­prisen 2019 × Når Arbejderhistoriefestivalen løber af stablen lørdag den 5. oktober på Arbejdermuseet, er et af programpunkterne afsløringen af vinderen af konkurrencen om årets pris på 15.000 kr. Fristen for indsendelse af konkurrencebidrag var den 1. maj, og et fagligt bedømmelsesudvalg nedsat af prisgiverne – Selskabet for Arbejderhistorie, Arbejdermuseet og museets venneforening– er nu igang med at vurde

ARBEJDER­HISTORIE­PRISEN 2019

Postet d. 14. marts 2019

Prisen på 15.000 kr. uddeles i år på SFAH’s Arbejderhistoriefestival, der finder sted i Arbejdermuseet lørdag den 5. oktober 2019. Prisens formål er blandt hovedfags- og ph.d.-studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie og kultur. I 2018 modtog Kristina Krake prisen for sin afhandling om

Postet d. 3. november 2018

Vinderen af Arbejder­historie­prisen 2018 er ...... Kristina Krake! × Afhandlingen fokuserer på at undersøge partiernes trusselsbilleder, og hvad de gjorde for at imødegå politiske ekstreme grupper på både venstrefløjen og højrefløjen. Den beskæftiger sig selvsagt med en periode, der allerede har været genstand for mange kollegers opmærksomhed gennem tiden. Hun ser derfor gammelkendte ”sandheder” efter i sømmene – som for eksempel kriselovgivningen i hhv

Postet d. 2. september 2018

Hvem vinder Arbejder­historie­prisen 2018? × Årets tre nominerede bidrag er: Rasmus Ravnholdt Johnsen for specialet Radikal og reformsøgende. SF’s faglige profil 1959-1980 (vejleder: Jan Pedersen, København Universitet). Baseret på nyligt tilgængeliggjorte papirer fra SF’s Fagligt Landsudvalg behandles partiets arbejdsmarkedspolitik og fagpolitiske organisering. Specialet udgør et væsentligt bidrag til forståelsen af SF’s rolle i fagbevæg