Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistorieprisen

			
			

Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH), Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner uddeler årligt Arbejderhistorieprisen.

  • Prisens formål er blandt studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejdernes og arbejderbevægelsens historie og kultur.
  • Prisen tildeles den student, som har skrevet den bedste hovedfagsopgave, speciale- eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Indleverede opgaver skal være afleveret inden for de seneste to år. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning.
  • Prisen er på 15.000 kr. Bedømmelsesudvalget kan efter nærmere vurdering af de indkomne bidrag beslutte at dele beløbet på to eller flere prismodtagere, eller slet ikke at uddele prisen, ligesom det kan vælge at nominere flere inden prisoverrækkelsen.
  • Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne.
  • Prisen uddeles af et uafhængigt bedømmelsesudvalg, nedsat af Arbejdermuseet, Arbejdermuseets Venner og SFAH.
  • For at deltage skal afhandlingen være indsendt til jjo@arbejdermuseet inden 1. juni i pågældende år.
Arbejderhistorieprisen

Postet d. 5. september 2023

Arbejder­historie­prisen 2023 × HVEM FIK ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2023? Det blev afsløret på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 på Arbejdermuseet. Vinder blev Kristoffer Edelgaard Christensen (th) for ph.d.-afhandlingen Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900. Med afsæt i den franske filosof Michel Foucaults teori. Bedømmelsesudv

Postet d. 4. september 2023

Arbejder­historie­prisen 2023 × HVEM FÅR ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2023? Det afsløres på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 kl 11:30 på Arbejdermuseet. Vinderen vil blive fundet blandt tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH), Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner. Bedømmelsesudvalget har indstillet følgende: Troels Nørgaard Skadhauge for ph.d.-afhandlingen Reformist

Postet d. 28. oktober 2021

Og Arbejder­historie­prisen gik i 2021 til ... × … Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arb

Postet d. 8. september 2019

Hvem får Arbejder-historieprisen 2019? × På årets Arbejderhistoriefestival afsløres vinderen af Arbejderhistorieprisen blandt de tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af SFAH, Arbejdermuseet og museets venneforening. En bedømmelsesudvalg har indstillet følgende: Lasse Klitgård Kønig og Frida Julie Jessen for specialet DKP’s anden store splittelse 1985-1990 (vejleder: Michael Kjeldsen, Roskilde Universitet). Undersøgelsen giver nye ind