Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistoriefestival

			
			

Afholdes i både København og Jylland

Den 25. april 2014 søsatte SFAH den første Arbejderhistoriefestival, som fandt sted på Arbejdermuseet. Den har siden været afholdt årligt (dog undtaget 2020-21 pga. Corona).

I 2023 udvidede vi med afholdelse af Midtjysk Arbejderhistoriefestival den 11. november 2023 i Silkeborg. Det skete i samarbejde med FH-afdelingerne i Midtjylland, med Faglige Seniorers lokalafdeling og med Arbejderhistorisk Samling i Ringkøbing Amt.

Den midtjyske arbejderhistoriefestival skal ligesom den københavnske udgave blive en årlig tilbagevendende begivenhed og gennemførtes i 2024 for anden gang i Randers d. 1. juni. I det kommende efterår følger der arbejderfestivaler i Aalborg d. 28. september og i Flensborg d. 2. november. Arbejderhistoriefestival holdes i København d. 26. oktober.

Formålet er at byde på et bredt sammensat program bestående af foredrag og debat om de mange sider af arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie.

Arbejderhistoriefestival

Postet d. 4. november 2023

Midtjysk Arbejder-historiefestival 2023 × Program kl 13-16 Se mere om programmet og de enkelte foredrag på vores Facebook-side - klik her      

Postet d. 29. oktober 2023

Midtjysk Arbejder-historiefestival 2023 × Lørdag d. 11. november gennemførte SFAH i samarbejde med midtjyske fagforeninger og Faglige Seniorer for første gang en midtjysk arbejderhistoriefestival. Det foregik i Silkeborg i lokaler hos 3F og FOA. Omkring 100 deltagere havde fundet vej til festivalen, der bød på paneldebat om formiddagen og foredrag i tre spor om eftermiddagen. Blandt ingredienserne var også musikalske indslag, kaffe og

Postet d. 24. september 2023

Arbejder­historie­ festival 2023 i Arbejder­musee­t × Lørdag d. 7. oktober var der Arbejderhistoriefestival i Arbejdermuseet i København med morgensang og paneldebat om formiddagen samt uddeling af årets Arbejderhistoriepris. Om eftermiddagen var der foredrag i tre spor. Dagen bød også på bogsalg og i museets cafe mulighed for at smage kiksekage og Stjerne-øl. Dagens program så således ud: Festsalen kl. 9:30 Morgen sang Festsalen kl. 1

Postet d. 16. september 2022

Arbejder­historie­festival 2022 × Debat, foredrag, overrækkelsen af Arbejderhistorieprisen samt morgensang ved Arbejderkoret – der bliver meget at opleve, når Selskabet for Arbejderhistorie for 8. gang afholder festival i Arbejdermuseet i Rømersgade i København. Adgang til festivalens arrangementer er gratis. Ønsker man imidlertid alene at se museets permanente udstillinger, købes billetter i butikken. FESTSALEN Kl. 10

Postet d. 28. oktober 2021

Og Arbejder­historie­prisen gik i 2021 til ... × … Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arb

Postet d. 7. februar 2021

Arbejder­historie­festival lørdag den 30. oktober 2021 × Kort oversigt over foredragene lørdag eftermiddag: Henning Grelle: Kooperationens historie Louis Pio Salen: kl. 15.30 - 16.30 Torkil Sørensen: 1919-89 Dansk-tyske forbindelser i verdenskommunismens periode Loftet: kl. 13.30 - 14.30 Astrid Ejkjær Sørensen: Kvindeløn og omsorgsfag Skolestuen: kl. 14.30 - 15.30 Carsten Jensen: Antonio Gramsci – liv og levned Loftet: kl. 14.30 - 15.

Postet d. 14. marts 2019

Arbejder­historie­festival 2019 × PROGRAM LOFTET: 12.00 – 12.55: MARIE NIELSEN OG REVOLUTIONEN Ved et tilfælde faldt foredragsholderen over en del af Marie Nielsens arkiv, som han ikke havde adgang til, da han for 45 år siden skrev en artikel om hende til SFAH’s årbog. Fundet gjorde, at han besluttede at skrive en biografi om denne forbløffende revolutionære. Den udgiver SFAH om et halvt års tid. I foredraget fortælles histor