Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistoriefestival

			
			

Den 25. april 2014 søsatte SFAH et større arrangement under overskriften Arbejderhistoriefestival.

Formålet er at byde på et bredt sammensat program bestående af foredrag om de mange sider af arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie.

Og aktuelle debatter finder også plads på programmet.

Festivalen er fra begyndelsen blevet støttet økonomisk af en bred kreds af fagforeninger, fagforbund og fonde. Det har gjort det muligt at gøre det gratis at deltage den dag.

Mellem 500 og 700 interesserede har deltaget i festivalerne hvert år siden.

Festivalplakat 2019

Festivalplakat 2019

Postet d. 16. september 2022

Arbejder­historie­festival 2022 × Debat, foredrag, overrækkelsen af Arbejderhistorieprisen samt morgensang ved Arbejderkoret – der bliver meget at opleve, når Selskabet for Arbejderhistorie for 8. gang afholder festival i Arbejdermuseet i Rømersgade i København. Adgang til festivalens arrangementer er gratis. Ønsker man imidlertid alene at se museets permanente udstillinger, købes billetter i butikken. FESTSALEN Kl. 10

Postet d. 28. oktober 2021

Og Arbejder­historie­prisen gik til ... × … Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere ogregnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arbe

Postet d. 7. februar 2021

Arbejder­historie­festival lørdag den 30. oktober 2021 × Kort oversigt over foredragene lørdag eftermiddag: Henning Grelle: Kooperationens historie Louis Pio Salen: kl. 15.30 - 16.30 Torkil Sørensen: 1919-89 Dansk-tyske forbindelser i verdenskommunismens periode Loftet: kl. 13.30 - 14.30 Astrid Ejkjær Sørensen: Kvindeløn og omsorgsfag Skolestuen: kl. 14.30 - 15.30 Carsten Jensen: Antonio Gramsci – liv og levned Loftet: kl. 14.30 - 15.

Postet d. 7. februar 2021

Hvem skal vinde Arbejder­historie­-prisen 2021? × Deltag i konkurrencen om Arbejderhistorieprisen 2021. Deadline for indsendelse af bidrag er 1. juni 2021. Prisen er på 15.000 kr. og tildeles den student, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan

Postet d. 14. marts 2019

Arbejder­historie­festival 2019 × PROGRAM LOFTET: 12.00 – 12.55: MARIE NIELSEN OG REVOLUTIONEN Ved et tilfælde faldt foredragsholderen over en del af Marie Nielsens arkiv, som han ikke havde adgang til, da han for 45 år siden skrev en artikel om hende til SFAH’s årbog. Fundet gjorde, at han besluttede at skrive en biografi om denne forbløffende revolutionære. Den udgiver SFAH om et halvt års tid. I foredraget fortælles histor

Postet d. 12. september 2018

Postet d. 2. september 2018

Hvem vinder Arbejder­historie­prisen 2018? × Årets tre nominerede bidrag er: Rasmus Ravnholdt Johnsen for specialet Radikal og reformsøgende. SF’s faglige profil 1959-1980 (vejleder: Jan Pedersen, København Universitet). Baseret på nyligt tilgængeliggjorte papirer fra SF’s Fagligt Landsudvalg behandles partiets arbejdsmarkedspolitik og fagpolitiske organisering. Specialet udgør et væsentligt bidrag til forståelsen af SF’s rolle i fagbevæg

Postet d. 5. juli 2018

Festivaldebat: Hvad blev der af socialismen? × I Socialdemokratiet har man fået et nyt partiprogram, hos Enhedslisten har man droppet revolutionen og vedtaget et 100 dages program og i SF er man ved at finde en platform for en nyorientering efter sin deltagelse i regeringseksperimentet. Der er således grøde og granskning i de forskellige politiske og ideologiske grundlag for venstrefløjens partier. Men tilbage står spørgsmålet: Hvad blev