Selskabet for
Arbejderhistorie

Læsekredse

Læs mere om aktuelle og tidligere studiekredse om emner med relation til arbejderbevægelsens faglige, politiske, kulturelle og sociale historie.

Læsekreds: Tre aftener i selskab med Martin Andersen Nexø

Postet d. 18. januar 2023

For dig der vil fordybe dig i Martin Andersen Nexøs forfatterskab, byder vi på en læsekreds over tre gange, hvor du guides ind i Nexøs bøger af fagpersoner. Du følger med alle tre torsdage 23. februar, 2. marts og 9. marts.

Postet d. 30. oktober 2020

Læsekreds: Påskekuppet i 1920 ×   Hvem har truet det danske demokrati igennem historien? Det spørgsmål tager forfatteren til et nyt bogværk, "De stridbare danskere", René Karpantchoof under behandling i denne arbejderhistoriske læsekreds. Over tre gange - den 4., den 11. og den 18. november - gennemgås og diskuteres denne begivenhed, hvor kongen forsøgte at kuppe parlamentarismen og demokratiet for i stedet at indsætt

Postet d. 3. juni 2019

Læsekreds: Jens Jensen og fagbevægelsens første historie ×   Jens Jensen, som var en af hovedmændene bag etableringen af De samvirkende fagforeninger (senere LO/nu Fagbevægelsens Hovedorganisation), har været en overset faglig og politisk figur i arbejderhistorien. Og det skønt han både var en grundsten i det faglige arbejde i København, politiker på rådhuset og i Folketinget. Historiker Søren Federspiel har skrevet en biografi om Jens Jensen, og med udg

Postet d. 4. juni 2018

Læsekreds og teatertur: Sexpol i Danmark ×   Folkeoplysning, kvindepolitik og seksuel frigørelse. Det var nøglebegreber i den oplysningsindsats, som en kreds af aktive socialistiske kvinder og mænd i mellemkrigstiden stod bag i Danmark. Inspireret af blandt andre den østrigske sexolog og psykoanalytiker Wilhelm Reich. Over tre aftener gennemgås historien og teorierne med kulturhistoriker Morten Thing som kursusleder. Der er 15 pladser i l

Postet d. 4. januar 2018

Arbejder­historisk læsekreds om 'De røde flertal' ×   Onsdagene den 11. – 18. april og 2. maj 2018, kl 17 – 19. Rømersgade 22, Kbh. K. En studiekreds arrangeret af SFAH og Arbejdermuseet over tre gange om De røde flertal – historien om erfaringerne med ‘arbejderflertal’ i dansk og udenlandsk sammenhæng. v. historiker og forfatter Søren Kolstrup Medlemmer af SFAH deltager gratis. For alle gælder, at der tages et kaffe-kage-gebyr 120 kr. for alle

wait wheel

Indlæs flere (5)