Selskabet for
Arbejderhistorie

Videoforedrag

Afholdte foredrag der er tilgængelige til streaming – typisk på Youtube.

Jeppe Aakjær og kunstens politiske betydning

Postet d. 25. november 2022

Romanen Vredens børn fik direkte indflydelse på lovgivningen om tyendets forhold i landbruget. Også de første ansatser til miljøpolitik var inspireret af Aakjærs forfatterskab.

Faglige Tillidsmandsuddannelser i 50 år

Postet d. 1. november 2023

Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) er kendt som et unikt uddannelsessystem, fordi det er uafhængigt af offentlige tilskud.

Postet d. 1. november 2023

Kampen om Kommunedata × Fra 1970’erne til 1990’erne kæmpede to fagforeninger, PROSA og Samdata om overenskomstretten på Kommunedata. PROSA mente, at edb var en faglighed i sig selv, og Samdata at det blot var endnu et redskab til kontorarbejde. Faggrænsestriden var jo på en gang særlig og klassisk i den danske fagbevægelses historie.

Postet d. 25. november 2022

Sortbørs, smugling og klassekamp under besættelsen × Modstandsbevægelsens smuglergrupper over Øresund belyses med et fokus på klassekamp. Arbejdet med at smugle våben, modstandsfolk og jøder blev drevet som klassisk borgerlig virksomhedsdrift med roller som arbejdstager- og giver. Det gav gnidninger og var kimen til en større politiefterforskning efter besættelsen.

Postet d. 25. november 2022

USA, Danmark og de antikommunistiske faglige netværk × Den danske fagbevægelse blev i efterkrigstiden tæt allieret med en antikommunistisk gren af den amerikanske fagbevægelse, der bistået af efterretningstjenesten CIA førte an i den internationale kampagne mod kommunismen. Hermed blev danskere involveret i hemmelige operationer og bidrog til splittelsen af den internationale fagbevægelse.

Postet d. 10. december 2021

Fra Bedre Byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri × Arkitekten Ivar Bentsen var et bindeled mellem tradition og modernisme, den funktionelle traditions nestor. Og meget mere end det: pioner i strømningen Bedre Byggeskik og medstifter af kunstnersammenslutningen Grønningen. Han fik som professor sat den "almindelige arbejderbolig" på akademiets pensum. Han sad i redaktionen på Poul Henningsens tidsskrift Kritisk Revy, var medlem af Kooperative Ar

Postet d. 10. december 2021

AIC – en propaganda- og efterretnings­organisation × I mange år under og efter den kolde krig var den socialdemokratiske organisation AIC omgivet af rygter og spekulation. Samarbejdede AIC med Politiets Efterretningstjeneste? Med amerikanernes CIA? Overvågede AIC danske kommunister? I 2012 udgav SFAHs forlag Iben Bjørnssons bog ’Arbejderbevægelsens Informations Central - Socialdemokratiets kamp mod kommunismen 1944-1973’. I dette foredrag fort

Postet d. 10. december 2021

Fra rebel til reformist. En periode i Bomholts liv × Julius Bomholt, en markant socialdemokratisk skikkelse, som prægede partiets kulturpolitik og grundlægger af Kulturministeriet, indledte sit forfatterskab med ’Dansk digtning fra den industrielle revolution til vore dage’ (1930). Han søgte at se litteraturen som frugt af samfundsudviklingen. I 1932 kom bogen ’Arbejderkultur’. Heri udviklede han en ny idealkultur baseret på arbejdernes realitets

Postet d. 10. december 2021

Arbejder­fotograferne: Oplysning, agitation og modstand × Bevægelsen af arbejderfotografer udviklede sig i Tyskland (1926-1933). Den så sin opgave i at bryde igennem med oplysninger om arbejdernes forhold. Den ville bidrage imod fascismen og for socialisme. Derfor måtte arbejdere blive fotografer. De var de eneste, der kendte de forhold, fordi de selv levede under, med og mod dem. Mange “almindelige” arbejdere blev fotografer og indgik i bevægelsen ma

Postet d. 11. april 2021

Sylvia Pankhurst – en aktivistisk britisk feminist på tur i USA × Estelle Sylvia Pankhurst var en britisk aktivist i suffraget-bevægelsen for kvinders stemmeret. Hun var en markant venstrekommunist i den rådskommunistiske strømning og senere også en aktiv antifascist. Under to rejser i USA i 1911 og 1912 opsøgte hun ikke de bonede gulve, men drog rundt i den amerikanske kvindebevægelse, mødte strejkende vaskeriarbejdere i New York, besøgte kvindefanger i

Franske forsøg i 1990’erne – foredrag af Søren Kolstrup

Postet d. 2. december 2019

Foredrag afholdt i forbindelse med Arbejderhistoriefestival på Arbejdermuseet af SFAH - Selskabet for Arbejderhistorie.

Postet d. 14. november 2019

1960er oprøret i Danmark set indefra × Foredrag af historiker og forfatter Steen Bille Larsen i forbindelse med Arbejderhistoriefestival 2019 afholdt af SFAH - Selskabet for Arbejderhistorie

Postet d. 3. februar 2019

Mellemkrigs­tidens kommunistiske spionnet – et videoforedrag × Kommunistisk Internationale (1919-1943) var et internationale parti, som organiserede lovlige kommunistiske partier verden over. Dertil kom et omfattende illegalt netværk af spioner, kontakter og meddelere, som skulle fungere i verdensrevolutionens tjeneste. I dette foredrag holdt af historiker Torkil Sørensen på Arbejderhistoriefestivalen i oktober 2018 ridses nogle af de centrale træk i d

Postet d. 6. januar 2019

Arbejderliv i København i slut-1800-tallet × I dette foredrag af historiker Anette Eklund Hansen, som blev afholdt på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 6. oktober 2018 på Arbejdermuseet, trækkes hverdagslivet for en arbejderfamilie op. Kilderne er erindringsbeskrivelser og billeder med fokus perioden fra slutningen af 1800-tallet og frem til slutningen af 1. Verdenskrig. Redigering: Ida Sofie Benkert Holtet

Postet d. 30. november 2018

Statsradio­fonien under den kolde krig × På Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 6. oktober holdt ph.d Josef Batikha foredrag om Statsradiofonien (det, som siden kom til at hedde Danmarks Radio, idag DR) under Den kolde krig 1945-53, den transatlantiske forbindelse og skiftende amerikanske regeringers forsøg på at påvirke Danmarks Radios programvirksomhed. Fik du ikke hørt foredraget, så får du muligheden - klik her

Postet d. 3. november 2018

Sortbørs, korrupt politi og kommunistiske smuglerier × Foredrag om det brogede efterkrigsmiljø i Danmark Foredrag den 6. juni 2018 af forfatter Christian Holtet. Han skildrer årene efter afslutningen af Besættelsen og grænseområdet mellem sortbørshandlerne, det illegale miljø fra modstandskampen og visse kommunistiske kredse omkring blandt andre søfyrbøderformand og meget andet, Richard Jensen. Læs mere i bogen Dobbeltmordet i Køge Bugt og p

Flittighedens oprindelse – hvad er den?

Postet d. 15. november 2017

Hvorfor er vi så flittige? Det spørger historiker og museumsinspektør Lars K. Christensen om i et lille skrift om den protestantiske arbejdsmoral. På Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 6. maj holdt han et foredrag om spørgsmålet.

Det gode kønsliv

Postet d. 28. oktober 2017

I en tid, hvor seksualundervisning ikke var lovpligtig i skolen, måtte mennesker finde svar på seksuelle spørgsmål i populærvidenskabelige seksualoplysningsbøger. Se denne pragtfulde video hvor cand. mag i historie Ditte Lærkedahl Jensen analyserer en række af datidens vejledninger.

En undersøgelse af dansk seksualoplysende litteraturs anvisninger 1900-1920

Velfærds­staten som politisk begreb

Postet d. 1. oktober 2017

Hvor kom velfærdsstaten fra, og hvor går den hen?

37 minutter video af Jesper Vestermark Køber, ph. d-studerende ved Saxo Instituttet

Dette og andre spørgsmål behandler ph. d. Jesper Vestermark Køber i sit informative foredrag. Jesper trækker de politiske linjer op omkring velfærdsstaten fra dens fødsel til dens nuværende krise. Jesper forklarer hvilke politiske kræfter, der bar den frem og

Postet d. 30. september 2017

Fælles brød – det kooperative bageri × Historien om arbejdernes fællesbageriers succes og modgang. Hvordan gik det til, at arbejdere kunne oprette og drive kooperative bagerier, der i en periode med succes erobrede store markedsandele og pressede brødpriserne nedad? Og hvorfor forvandledes succeshistorien til krise og konkurser i årtierne efter 2. verdenskrig? Disse spørgsmål og flere andre får vi svar på i dette veloplagte foredra