Videoforedrag

Videoforedrag

Sortbørs, smugling og klassekamp under besættelsen

Modstandsbevægelsens smuglergrupper over Øresund belyses med et fokus på klassekamp. Arbejdet med at smugle våben, modstandsfolk og jøder blev drevet som klassisk borgerlig virksomhedsdrift med roller som arbejdstager- og giver. Det gav gnidninger og var kimen til en større politiefterforskning efter besættelsen. *Jon Benkert Holtet er cand.mag. i historie og socialvidenskab læs mere: Sortbørs, smugling og klassekamp under besættelsen

Fra Bedre Byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri

Arkitekten Ivar Bentsen var et bindeled mellem tradition og modernisme, den funktionelle traditions nestor. Og meget mere end det: pioner i strømningen Bedre Byggeskik og medstifter af kunstnersammenslutningen Grønningen. Han fik som professor sat den "almindelige arbejderbolig" på akademiets pensum. Han sad i redaktionen på Poul Henningsens tidsskrift …
læs mere: Fra Bedre Byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri

Arbejderfotograferne: Oplysning, agitation og modstand

Bevægelsen af arbejderfotografer udviklede sig i Tyskland (1926-1933). Den så sin opgave i at bryde igennem med oplysninger om arbejdernes forhold. Den ville bidrage imod fascismen og for socialisme. Derfor måtte arbejdere blive fotografer. De var de eneste, der kendte de forhold, fordi de selv levede under, med og mod dem. Mange “almindelige” arbejdere …
læs mere: Arbejderfotograferne: Oplysning, agitation og modstand

Sylvia Pankhurst - en aktivistisk britiske feminist på tur i USA

Estelle Sylvia Pankhurst var en britisk aktivist i suffraget-bevægelsen for kvinders stemmeret. Hun var en markant venstrekommunist i den rådskommunistiske strømning og senere også en aktiv antifascist. Under to rejser i USA i 1911 og 1912 opsøgte hun ikke de bonede gulve, men drog rundt i den amerikanske kvindebevægelse, mødte strejkende vaskeriarbejdere …
læs mere: Sylvia Pankhurst - en aktivistisk britiske feminist på tur i USA

Arbejderliv i København i slut-1800-tallet

I dette foredrag af historiker Anette Eklund Hansen, som blev afholdt på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 6. oktober 2018 på Arbejdermuseet, trækkes hverdagslivet for en arbejderfamilie op. Kilderne er erindringsbeskrivelser og billeder med fokus perioden fra slutningen af 1800-tallet og frem til slutningen af 1. Verdenskrig. Redigering: Ida Sofie Benkert Holtet læs mere: Arbejderliv i København i slut-1800-tallet

Statsradiofonien under den kolde krig

På Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 6. oktober holdt ph.d Josef Batikha foredrag om Statsradiofonien (det, som siden kom til at hedde Danmarks Radio, idag DR) under Den kolde krig 1945-53, den transatlantiske forbindelse og skiftende amerikanske regeringers forsøg på at påvirke Danmarks Radios programvirksomhed. Fik du ikke hørt …
læs mere: Statsradiofonien under den kolde krig

Det gode kønsliv

I en tid, hvor seksualundervisning ikke var lovpligtig i skolen, måtte mennesker finde svar på seksuelle spørgsmål i populærvidenskabelige seksualoplysningsbøger. Se denne pragtfulde video hvor cand. mag i historie Ditte Lærkedahl Jensen analyserer en række af datidens vejledninger. En undersøgelse af dansk seksualoplysende litteraturs anvisninger 1900-1920 læs mere: Det gode kønsliv

Velfærdsstaten som politisk begreb

Hvor kom velfærdsstaten fra, og hvor går den hen? 37 minutter video af Jesper Vestermark Køber, ph. d-studerende ved Saxo Instituttet Dette og andre spørgsmål behandler ph. d. Jesper Vestermark Køber i sit informative foredrag. Jesper trækker de politiske linjer op omkring velfærdsstaten fra dens fødsel til dens nuværende krise. Jesper forklarer …
læs mere: Velfærdsstaten som politisk begreb

Fælles brød – det kooperative bageri

Historien om arbejdernes fællesbageriers succes og modgang. Hvordan gik det til, at arbejdere kunne oprette og drive kooperative bagerier, der i en periode med succes erobrede store markedsandele og pressede brødpriserne nedad? Og hvorfor forvandledes succeshistorien til krise og konkurser i årtierne efter 2. verdenskrig? Disse spørgsmål og flere …
læs mere: Fælles brød – det kooperative bageri