Selskabet for
Arbejderhistorie

Tidligere prismodtagere

			
			

Prismodtager 2023

Ph.d.-afhandling – Lunds Universitet, Sverige
Navn: Kristoffer Edelgaard Christensen
Titel: “Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900”Prismodtager 2022

Ph.d.-afhandling – Universitetet i Agder, Norge
Navn: Charlie Krautwald
Titel: ”
Kampen om gaderne. Gadepolitik og rumlige krav i 1930’ernes politiske kultur”

________________________________________

Prismodtager 2021

Ingen uddeling

____________________________________

Prismodtager 2020 (uddelt 2021)

Speciale – Aarhus Universitet
Navn: Søren Pietch-Thomsen
Titel: 
“Kuglestødere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle indenfor arbejderbevægelsen”

________________________________________

Prismodtager 2019

Ph.d.-afhandling – Københavns Universitet
Navn: Nicklas Freisleben-Lund
Titel:
“I ambivalent kamp. Strejken og romanen, 1850-1950”


Prismodtager 2018

Ph.d.-afhandling – Syddansk Universitet
Navn: Kristina Krake
Titel: “Skandinavien i ekstremernes tidsalder. Systemkritik og demokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919 – 1939”


Prismodtager 2017

Ph.d.-afhandling – Roskilde Universitet
Navn:
Chris Holmsted Larsen
Titel: “
Den stalinistiske systemkritiker. En undersøgelse af biografiens kommunismehistoriske potentiale med kommunisten Carl Madsen som biografisk objekt”


Prismodtager 2016

Speciale – Københavns Universitet
Navn: Anna Kirstine Krogh Søndergaard
Titel: “De nye arbejdere”


Prismodtager 2015

Ph.d.-afhandling – Syddansk Universitet
Navn: 
Heidi Vad Jønson
Titel: “
I Velfærdsstatens Randområde. Socialdemokratiets intergrationspolitik fra 1960’erne til 2000’erne”


Prismodtager 2014
Ingen uddeling.


Prismodtager 2013
Speciale – Syddansk Universitet
Navn: 
Kasper Sandberg Sørensen
Titel: “Arbejdernes fællesbagerier”


Prismodtager 2012
Ingen uddeling.


Prismodtager 2011
Speciale – Københavns Universitet
Navn: Bo Ærenlund Sørensen 
Titel: “China – A worker state with no worker movement?”


Prismodtager 2010
Speciale – Københavns Universitet
Navn: Tine Jensen
Titel: “Et æble om dagen… Undersøgelse af landarbejdernes kost og ernæring i perioden cirka 1880-1910”


Prismodtagere 2009
Speciale – Roskilde Universitet
Navn: Anne Brædder
Titel: “Kvindebegrebets konstruktion blandt kvindelige bryggeriarbejdere 1949-75″

Speciale – Københavns Universitet
Navn: Kristian Bruhn Henriksen
Titel: “Demokraten – en politisk-ideologisk biografi om den unge Hans Hedtoft”


Prismodtager 2008
Magisterkonferens – Københavns Universitet
Navn: Iben Bjørnsson
Titel: “Arbejderbevægelsens Informations-Central. Socialdemokratisk antikommunisme under den kolde krig 1944-73


Prismodtager 2007
Ph.d. afhandling – Københavns Universitet
Navn: Knud Holt Nielsen
Titel: “Giv mig de rene og ranke. DKU’s historie 1960-1990″


Prismodtagere 2006
Ph.d. afhandling – Københavns Universitet
Navn: Henning Bro
Titel: “Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat”

Speciale – Roskilde Universitetscenter
Navn:
 Morten Møller 
Titel: “Hvilken kommunist? Mogens Fog og kommunismens fascination 1945-60”


Prismodtagere 2005
Speciale – Roskilde Universitetscenter
Navn: Mette Mortensen
Titel: “Kvindeliv i Peder Madsens gang”

Speciale – Københavns Universitet 
Navn:
 Morten Bendix Andersen 
Titel: “Ungarnsopstanden 1956 i danskernes erindring – På sporet af nationale erindringsdannelser i Danmark 1948-1968″


Prismodtager 2004
Ingen uddeling.


Prismodtagere 2003
Speciale – København Universitet
Navn: Allan Borup
Titel: “Volksgemeinscaft i Det Tredje Riges førkrigsperiode – Nazisternes forsøg på at integrere arbejderne i deres samfundsutopi”

Speciale – Københavns Universitet
Navn: Mikkel Thrane Lassen 
Titel: “Kommunismens Kult. En undersøgelse af den religiøse kerne i kommunismen med særlig vægt på DKP i perioden 1917-1956”

Bacheloropgave – Københavns Universitet
Navn: Martin Grunz 
Titel: “Den totalitære fristelse – Socialdemokraters veje ind i Nationalsocialismen”


Prismodtagere 2002
Ph.d. afhandling 
Navn: Niels Wium Olesen 
Titel: “Jens Otto Krag: En socialdemokratisk politiker. De unge år 1914-1950″

Speciale 
Navn: Lone Mørk Andersen
Titel: “Et islandsk skæbneoprør med traditionens stemme. En analyse af arbejderen, fagforeningsmanden og forfatteren Tryggvi Emilssons erindringer”


Prismodtagere 2001
Ph.d. afhandling – Syddansk Universitet 
Navn:
 Klaus Petersen
Titel: “Velfærdsstat, principiel politik og politisk pragmatisme; studier i socialdemokratiet og velfærdsstaten i efterkrigstidens Danmark med særlig henblik på 1960erne og 1970erne”

Speciale – Aalborg Universitet
Navn: Lars Andersen
Titel: ”Økonomisk nyorientering 1935-1945 – socialistiske økonomer og Keynes”


Prismodtagere 2000
Ph.d. afhandling – Roskilde Universitetscenter
Navn: Jørgen Ankers 
Titel: Collective Action in Chile. Pobladores and Trade Unions after the Transition to Democracy”

Speciale – Syddansk Universitet
Navn: Thomas Wegener Friis 
Titel: DDR – deres forhold til Danmark 1949-1960″


Prismodtagere 1999
Ph.d. afhandling 
Navn: Niels Jul Nielsen 
Titel: “Skabelsen af den danske arbejder. Bånd og brudflader i arbejder og virksomhedskulturer 1850-1920 med Burmeister & Wain som hovedeksempel”

Speciale – Roskilde Universitetscenter
Navn: Niels Groth 
Titel: “Kommunisternes rolle og strategi under storstrejken i 1956”


 

Postet d. 5. september 2023

Arbejder­historie­prisen 2023 × HVEM FIK ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2023? Det blev afsløret på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 på Arbejdermuseet. Vinder blev Kristoffer Edelgaard Christensen (th) for ph.d.-afhandlingen Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900. Med afsæt i den franske filosof Michel Foucaults teori. Bedømmelsesudv

Postet d. 4. september 2023

Arbejder­historie­prisen 2023 × HVEM FÅR ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2023? Det afsløres på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 kl 11:30 på Arbejdermuseet. Vinderen vil blive fundet blandt tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH), Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner. Bedømmelsesudvalget har indstillet følgende: Troels Nørgaard Skadhauge for ph.d.-afhandlingen Reformist

Postet d. 28. oktober 2021

Og Arbejder­historie­prisen gik i 2021 til ... × … Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arb

Postet d. 8. september 2019

Hvem får Arbejder-historieprisen 2019? × På årets Arbejderhistoriefestival afsløres vinderen af Arbejderhistorieprisen blandt de tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af SFAH, Arbejdermuseet og museets venneforening. En bedømmelsesudvalg har indstillet følgende: Lasse Klitgård Kønig og Frida Julie Jessen for specialet DKP’s anden store splittelse 1985-1990 (vejleder: Michael Kjeldsen, Roskilde Universitet). Undersøgelsen giver nye ind