Selskabet for
Arbejderhistorie

Tidligere prismodtagere

			
			

Prismodtager 2023

Ph.d.-afhandling – Lunds Universitet, Sverige
Navn: Kristoffer Edelgaard Christensen
Titel: “Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900”Prismodtager 2022

Ph.d.-afhandling – Universitetet i Agder, Norge
Navn: Charlie Krautwald
Titel: ”
Kampen om gaderne. Gadepolitik og rumlige krav i 1930’ernes politiske kultur”

________________________________________

Prismodtager 2021

Ingen uddeling

____________________________________

Prismodtager 2020 (uddelt 2021)

Speciale – Aarhus Universitet
Navn: Søren Pietch-Thomsen
Titel: 
“Kuglestødere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle indenfor arbejderbevægelsen”

________________________________________

Prismodtager 2019

Ph.d.-afhandling – Københavns Universitet
Navn: Nicklas Freisleben-Lund
Titel:
“I ambivalent kamp. Strejken og romanen, 1850-1950”


Prismodtager 2018

Ph.d.-afhandling – Syddansk Universitet
Navn: Kristina Krake
Titel: “Skandinavien i ekstremernes tidsalder. Systemkritik og demokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919 – 1939”


Prismodtager 2017

Ph.d.-afhandling – Roskilde Universitet
Navn:
Chris Holmsted Larsen
Titel: “
Den stalinistiske systemkritiker. En undersøgelse af biografiens kommunismehistoriske potentiale med kommunisten Carl Madsen som biografisk objekt”


Prismodtager 2016

Speciale – Københavns Universitet
Navn: Anna Kirstine Krogh Søndergaard
Titel: “De nye arbejdere”


Prismodtager 2015

Ph.d.-afhandling – Syddansk Universitet
Navn: 
Heidi Vad Jønson
Titel: “
I Velfærdsstatens Randområde. Socialdemokratiets intergrationspolitik fra 1960’erne til 2000’erne”


Prismodtager 2014
Ingen uddeling.


Prismodtager 2013
Speciale – Syddansk Universitet
Navn: 
Kasper Sandberg Sørensen
Titel: “Arbejdernes fællesbagerier”


Prismodtager 2012
Ingen uddeling.


Prismodtager 2011
Speciale – Københavns Universitet
Navn: Bo Ærenlund Sørensen 
Titel: “China – A worker state with no worker movement?”


Prismodtager 2010
Speciale – Københavns Universitet
Navn: Tine Jensen
Titel: “Et æble om dagen… Undersøgelse af landarbejdernes kost og ernæring i perioden cirka 1880-1910”


Prismodtagere 2009
Speciale – Roskilde Universitet
Navn: Anne Brædder
Titel: “Kvindebegrebets konstruktion blandt kvindelige bryggeriarbejdere 1949-75″

Speciale – Københavns Universitet
Navn: Kristian Bruhn Henriksen
Titel: “Demokraten – en politisk-ideologisk biografi om den unge Hans Hedtoft”


Prismodtager 2008
Magisterkonferens – Københavns Universitet
Navn: Iben Bjørnsson
Titel: “Arbejderbevægelsens Informations-Central. Socialdemokratisk antikommunisme under den kolde krig 1944-73


Prismodtager 2007
Ph.d. afhandling – Københavns Universitet
Navn: Knud Holt Nielsen
Titel: “Giv mig de rene og ranke. DKU’s historie 1960-1990″


Prismodtagere 2006
Ph.d. afhandling – Københavns Universitet
Navn: Henning Bro
Titel: “Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat”

Speciale – Roskilde Universitetscenter
Navn:
 Morten Møller 
Titel: “Hvilken kommunist? Mogens Fog og kommunismens fascination 1945-60”


Prismodtagere 2005
Speciale – Roskilde Universitetscenter
Navn: Mette Mortensen
Titel: “Kvindeliv i Peder Madsens gang”

Speciale – Københavns Universitet 
Navn:
 Morten Bendix Andersen 
Titel: “Ungarnsopstanden 1956 i danskernes erindring – På sporet af nationale erindringsdannelser i Danmark 1948-1968″


Prismodtager 2004
Ingen uddeling.


Prismodtagere 2003
Speciale – København Universitet
Navn: Allan Borup
Titel: “Volksgemeinscaft i Det Tredje Riges førkrigsperiode – Nazisternes forsøg på at integrere arbejderne i deres samfundsutopi”

Speciale – Københavns Universitet
Navn: Mikkel Thrane Lassen 
Titel: “Kommunismens Kult. En undersøgelse af den religiøse kerne i kommunismen med særlig vægt på DKP i perioden 1917-1956”

Bacheloropgave – Københavns Universitet
Navn: Martin Grunz 
Titel: “Den totalitære fristelse – Socialdemokraters veje ind i Nationalsocialismen”


Prismodtagere 2002
Ph.d. afhandling 
Navn: Niels Wium Olesen 
Titel: “Jens Otto Krag: En socialdemokratisk politiker. De unge år 1914-1950″

Speciale 
Navn: Lone Mørk Andersen
Titel: “Et islandsk skæbneoprør med traditionens stemme. En analyse af arbejderen, fagforeningsmanden og forfatteren Tryggvi Emilssons erindringer”


Prismodtagere 2001
Ph.d. afhandling – Syddansk Universitet 
Navn:
 Klaus Petersen
Titel: “Velfærdsstat, principiel politik og politisk pragmatisme; studier i socialdemokratiet og velfærdsstaten i efterkrigstidens Danmark med særlig henblik på 1960erne og 1970erne”

Speciale – Aalborg Universitet
Navn: Lars Andersen
Titel: ”Økonomisk nyorientering 1935-1945 – socialistiske økonomer og Keynes”


Prismodtagere 2000
Ph.d. afhandling – Roskilde Universitetscenter
Navn: Jørgen Ankers 
Titel: Collective Action in Chile. Pobladores and Trade Unions after the Transition to Democracy”

Speciale – Syddansk Universitet
Navn: Thomas Wegener Friis 
Titel: DDR – deres forhold til Danmark 1949-1960″


Prismodtagere 1999
Ph.d. afhandling 
Navn: Niels Jul Nielsen 
Titel: “Skabelsen af den danske arbejder. Bånd og brudflader i arbejder og virksomhedskulturer 1850-1920 med Burmeister & Wain som hovedeksempel”

Speciale – Roskilde Universitetscenter
Navn: Niels Groth 
Titel: “Kommunisternes rolle og strategi under storstrejken i 1956”


 

Postet d. 23. april 2024

Arbejder­historie­prisen 2023: Vinderforedrag om straf og kriminalitet i Dansk Vestindien 1770-1900 × Vinder af Arbejderhistorieprisen 2023, Kristoffer Edelgaard Christensen holdt foredrag, 6. juni

Postet d. 9. april 2024

Deltag i konkurrencen om 30.000 kr. for årets bedste bidrag til arbejder­historie­n × Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH), Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner uddeler årligt Arbejderhistorieprisen. Den er på 30.000 kr. Prisens formål er blandt studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejdernes og arbejderbevægelsens historie og kultur. Prisen tildeles den student, som har skrevet den bedste hovedfagsopga

Postet d. 24. marts 2024

Arbejder­historie­prisen 2024 × Arbejderhistorieprisens formål er blandt studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejdernes og arbejderbevægelsens historie og kultur. Prisen tildeles den student, som har skrevet den bedste hovedfagsopgave, speciale- eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Indleverede opgaver skal væ

Postet d. 5. september 2023

Arbejder­historie­prisen 2023 × HVEM FIK ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2023? Det blev afsløret på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 på Arbejdermuseet. Vinder blev Kristoffer Edelgaard Christensen (th) for ph.d.-afhandlingen Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900. Med afsæt i den franske filosof Michel Foucaults teori. Bedømmelsesudv

Postet d. 4. september 2023

Arbejder­historie­prisen 2023 × HVEM FÅR ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2023? Det afsløres på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 kl 11:30 på Arbejdermuseet. Vinderen vil blive fundet blandt tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH), Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner. Bedømmelsesudvalget har indstillet følgende: Troels Nørgaard Skadhauge for ph.d.-afhandlingen Reformist

Postet d. 28. oktober 2021

Og Arbejder­historie­prisen gik i 2021 til ... × … Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere og regnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arb

Postet d. 8. september 2019

Hvem får Arbejder-historieprisen 2019? × På årets Arbejderhistoriefestival afsløres vinderen af Arbejderhistorieprisen blandt de tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af SFAH, Arbejdermuseet og museets venneforening. En bedømmelsesudvalg har indstillet følgende: Lasse Klitgård Kønig og Frida Julie Jessen for specialet DKP’s anden store splittelse 1985-1990 (vejleder: Michael Kjeldsen, Roskilde Universitet). Undersøgelsen giver nye ind