Selskabet for
Arbejderhistorie

Forlagsgruppe

			
			
		

Kenn Schoop

Kenn er oprindeligt uddannet børnehavepædagog og senere (1985) cand. mag. i historie og samfundsfag fra RUC. Specialet var en sammenlignende analyse af SID og Metals fagpolitiske strategier i lyset af de to medlemsgruppers forskellige socioøkonomiske situation. Var i 1970’erne og 80’erne aktiv i Venstresocialisterne og siden 1989 i Enhedslisten. I sidste halvdel af 80’erne redaktionsmedlem på VS-Bulletin og i 1990’erne på det tværsocialistiske tidsskrift Giraffen. Han har bl.a. skrevet bøgerne Teknikere i bevægelse om Teknisk landsforbunds historie, At bygge boliger om FSB samt været medforfatter til Svenn Eske Kristensen –velfærdsarkitekten (2018). Arbejder for tiden på et bogprojekt om den kooperative arkitekt Ivar Bentsen, der kombinerede et engagement i Bedre Byggeskik, Kritisk Revy og almennyttigt boligbyggeri. Siden 1989 har hans hovedbeskæftigelse været som gymnasielærer i Ishøj. Det meste af tiden -og fortsat- tillige som tillidsrepræsentant. Blev indvalgt i SFAH’s bestyrelsen 2018.

Ulla Jeppesen

Ulla har været fagligt aktiv siden 1973, hvor hun blev tillidsrepræsentant for postarbejderne i Glostrup. Senere blev hun udlært typograf og valgt som tillidsrepræsentant på en række grafiske arbejdspladser, ligesom hun var hovedbestyrelsesmedlem i først Dansk Typograf-Forbund, siden Grafisk Forbund, og fra 2000, hvor Grafisk Forbund fusionerede med HK, medlem af HK/Privats sektorbestyrelse. I 2011 blev hun valgt som formand for HK it, medie & industri Hovedstadens 16.000 medlemmer – et tillidshverv, som hun bestred frem til 2018, hvor hun forlod posten for at gå på pension. HK it, medie & industri Hovedstaden var en af de første fagforeninger, der – med held – praktiserede ”den organiserende fagforening”. Ledetråden for Ullas faglige arbejde har igennem alle årene været et stærkt ønske om at kæmpe for bedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og for et solidarisk samfund.

Irene Odgaard

Irene er uddannet kranfører fra Burmeister&Wain Skibsværft og var i 1970’erne og 1980’erne fagligt aktiv som klubbestyrelsesmedlem samt i Skibsværftsarbejdernes Forbund i Arbejdsløshedsudvalget, hvor hun var drivende i kampagnen mod 26-ugers-reglen for optjening af arbejdsløshedsunderstøttelse, som siden blev lempet. Uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra Roskilde Universitetscenter i 1987; ansat i Arbejdsministeriet og herefter (1989) ansat tillidsmand i SiD’s Fabrikgruppe, Hovedforbundet, med ansvar for strategi og projekter omkring ny teknologi. I praksis i form af en række udspil omkring ændring af arbejdsorganisationer og IT-støttesystemer, programmatisk funderet i SiD’s krav om mere demokrati på arbejdspladsen og konkretiseret i et samarbejde med afdelinger, tillidsrepræsentanter, forskere og partnere fra ind- og udland. I  2006-7 forestod hun 3F’s kongresprojekt omkring globaliseringens udfordringer - i form af en række seminarer, håndbøger og kongresudgivelser. Hun har på seneste arbejdet med konceptuelle bidrag til fænomenet prekarisering/udbredelsen af atypisk arbejde, “flexicurity” og "den danske model”. Hun er aktiv i Socialdemokratiet og har siden 2020 været medlem af Socialdemokratiets Centrale Internationale Udvalg og næstformand i Internationalt Udvalg i Socialdemokratiet i Region Hovedstaden. Hun er redaktør for netmediet Ny Politik. Blev i 2021 valgt til bestyrelsen i SFAH.

Peter Raben

Er uddannet som biblioteksassistent og har arbejdet i mange år med administration og kommunikation på blandt andet forskningsbibliotekernes område. Har i mange år været fagligt aktiv både som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen og i bestyrelser og udvalg i HK. Var fra 2012-2021 valgt, fuldtidslønnet næstformand i HK Stat med ansvar for arbejdsmiljø, uddannelse, digitalisering og ligestilling. Har deltaget i tværfagligt arbejde i LO og FH samt været aktiv i fagligt arbejde på nordisk og europæisk plan. Har i årenes løb deltaget i forskellige former for forenings- og græsrodsarbejdere, heriblandt Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere, som medlem af butiksråd i COOP og som bestyrelsesmedlem i kolonihaveforening. Har altid haft en stor interesse for historie, ikke mindst arbejderhistorie.    

Postet d. 2. maj 2023

I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × Indhold: Forord Læsevejledning Kapitel 1. Strejker, litteratur og præferencer Kapitel 2. Tidligt teoretisk appendiks Kapitel 3. Strejkens historie, form og teori Kapitel 4. Strejkelitteratur og strejkeroman Kapitel 5. Germinal – Hvad vil I gøre for at sejre? Kapitel 6. Den store kamp – Og er du vis på maalet? Kapitel 7. In Dubious Battle – Tell ’em straight what a strike m

Postet d. 29. marts 2023

De røde flertal × De røde flertal handler om store politiske ambitioner, der bristede for flertalsregeringerne i 1966-1967 og 1971-1973. Bogen sætter fokus på den indbyggede spænding, der opstår i et flertal, hvor den socialdemokratiske (største) part ønsker et kontrolleret klassekompromis, mens den mindre part slås for at flytte hegnspæle til fordel for en mere lige magtorden. Nederlagene var følgelig, men arbejde

Postet d. 23. marts 2023

Det praksiske filosofiske – blik fra neden × OM BOGEN Ifølge den tyske filosof Wolfgang Fritz Haug er teori sammenhængsviden. Hans mangeårige arbejde drejer sig om at kortlægge de historisk-epistemologiske, ideologiteoretiske, metodologiske og almen filosofiske implikationer af Marx’ hovedværk Kapitalen. Kritik af den politiske økonomi og dets tilblivelsestrin og om at anvende disse erkendelser i analysen af nutidens transnationale highte

Postet d. 12. oktober 2022

Fra slum til velfærd – ny SFAH-bog × BOLIGEN og boligpolitikken har ofte været ’glemt’ i beskrivelsen af den samlede velfærdshistorie. Det på trods af at boligen til alle tider har haft en central betydning for såvel den brede befolknings daglige levekår, som for velfærdens generelle udvikling.

Postet d. 6. november 2021

Pariserkommunen 1871 – Utopi og realitet × Indholdsfortegnelse: Forord, af Jesper Vestermark Køber, Kenn Schoop, Ulla Jeppesen Pariserkommunen mellem fortid, nutid og fremtid. Fra realiserede idealer til et blodigt nederlag. Kommunens efterliv i vor historieforståelse. af Bertel Nygaard Kommunens programmer og dekreter. Oversigt Borgerkrig i Frankrig. Adresse fra Generalrådet i Internationale, af Karl Marx. Forord af Morten Thi

Postet d. 9. januar 2020

Marie Nielsen og revolutionen – nyt oplag × Marie Nielsen (1875-1951), født i et fattigt husmandshjem, kom ud at tjene som 14-årig. Fandt ud af, at hun ville være skolelærer og fik hjælp af en lærer til at få lån til uddannelsen. Ansat siden i Frederiksberg skolevæsen. Medlem af Socialdemokratisk Ungdomsforbund, og siden af Socialdemokratiet, i 1916 medlem af hovedbestyrelsen. Trådte i 1918 ud af Socialdemokratiet og grundlagde Danmarks

Postet d. 16. december 2019

Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × Kommunismens opdukken i 1840ernes politiske og kulturelle begrebsverden gjorde også den moderne verden mere moderne. Kommunismen var med til at lære menneskene at leve, orientere sig og engagere sig i en verden kendetegnet ved radikal forandring. Den pegede på nye udfordringer for den moderne civilisation med voksende storyer, industriel udvikling, nye former for social nød og sønderbrydning af

Postet d. 16. december 2019

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika × Der er udgivet artikler og bøger om fattiggårde, arbejdsanstalter og tvangsarbejdesanstalter i 1800-tallet og 1900-tallet. Der er også udgivet enkelte oversigter over fattigvæsenets udvikling som helhed. Men der er aldrig blevet udgivet en monografi, som med udgangspunkt i en enkelt tvangsarbejdsanstalt stiller skarpt på de forvaltningsmæssige rutiner og praksisser, som førte personer i det ned

Tidligere opslag [8-21]