Selskabet for
Arbejderhistorie

Kenn Schoop

			
			

Bestyrelsesmedlem

Kenn er oprindeligt uddannet børnehavepædagog og senere (1985) cand. mag. i historie og samfundsfag fra RUC. Specialet var en sammenlignende analyse af SID og Metals fagpolitiske strategier i lyset af de to medlemsgruppers forskellige socioøkonomiske situation. Var i 1970’erne og 80’erne aktiv i Venstresocialisterne og siden 1989 i Enhedslisten.

I sidste halvdel af 80’erne redaktionsmedlem på VS-Bulletin og i 1990’erne på det tværsocialistiske tidsskrift Giraffen.

Han har bl.a. skrevet bøgerne Teknikere i bevægelse om Teknisk landsforbunds historie, At bygge boliger om FSB samt været medforfatter til Svenn Eske Kristensen –velfærdsarkitekten (2018). Arbejder for tiden på et bogprojekt om den kooperative arkitekt Ivar Bentsen, der kombinerede et engagement i Bedre Byggeskik, Kritisk Revy og almennyttigt boligbyggeri. Siden 1989 har hans hovedbeskæftigelse været som gymnasielærer i Ishøj. Det meste af tiden -og fortsat- tillige som tillidsrepræsentant. Blev indvalgt i SFAH’s bestyrelsen 2018.


Kenn Schoop