Selskabet for
Arbejderhistorie

Bestyrelsen

			
			
		
Mads Bruun Pedersen

Mads Bruun Pedersen

Mads er uddannet historiker (cand. phil) fra Københavns Universitet. Har siden 2005 været journalist i Byggefagenes Samvirke i København, sekretær for det faglige netværk Fagligt Ansvar fra 2010-2014 samt fra 2013 journalist på Dansk El-forbund Københavns blad Lysstyrke. Har været journalist på fagbladet for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) fra 2008-2013. Han har slået sine folder på den politiske venstrefløj, herunder i Enhedslistens folketingssekretariat 1994-2005. Han var medredaktør af tidsskriftet Socialistisk Information (1982-2002) og redaktionskoordinator på Tidsskriftet SALT (2000-2006). Han har arbejdet med politiets overvågning af den faglige og politisk venstrefløj og var medstifter af og sekretær for PET-komiteen efter afsløringerne af PETs overvågning af blandt andet Socialistisk Arbejderparti i 1998. Blev i foråret 2018 valgt som formand for SFAH

Peter T. Christensen

Peter T. Christensen

Peter har været beskæftiget med administration, IT-udvikling og politisk styring i Fagbevægelsen Interne Uddannelse, som er et stort system af kurser for alle tillidsvalgte på LO-området. Arbejdet med FIU er sket ved ansættelse i AOF, FIU-Centret og LO i perioden fra 1979 til 2015. Har tidligere været politisk aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom fra 1969 til 1980, og udgav i 1980 bogen med kommenterede klip fra DSU's medlemsblade fra 1920 til 1980 med titlen "Ingen sejr uden kamp". I 2020 blev lavet opdateret udgave med kommenterede udklip fra DSU's blade gennem 100 år i bogen "Vi malede Danmark rødt". Interessen for arbejderbevægelsens historie er fortsat gennem årene, specielt i forhold til analyse af politisk strategi og lederskab. Peter er oprindelig ingeniør og har senere en Master i IT og Læring fra Aalborg universitet 2003. Blev valgt som medlem af SFAH's bestyrelse i 2017

Christian Holtet

Christian Holtet

Christian har studeret historie på RUC 1973-1980, udlært maskinarbejder med beskæftigelse på blandt andet Burmeister & Wain 1980-1986, derefter free lance journalist, forlagsmedarbejder, voksenunderviser på Arbejdsmarkedsuddannelserne, adjunkt ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser, redaktør i Danmarks Radio 1997-2011 og senest konsulent for en større velgørende fond, der uddeler midler til børn og fattige familier i Østeuropa og støtter nye former for erhvervsuddannelse i disse lande. Christian har været tillidsmand og engageret i faglige sammenhænge. Han har været politisk aktiv og blandt andet repræsenteret Enhedslisten i Roskilde byråd i en årrække frem til 2012. Christian har senest skrevet bogen: ”Dobbeltmordet i Køge Bugt”, der søger at afdække forbindelser mellem efterkrigstidens kriminelle sortbørskredse og aktivistiske og revolutionære dele af arbejderbevægelsen.  

Kenn Schoop

Kenn Schoop

Kenn er oprindeligt uddannet børnehavepædagog og senere (1985) cand. mag. i historie og samfundsfag fra RUC. Specialet var en sammenlignende analyse af SID og Metals fagpolitiske strategier i lyset af de to medlemsgruppers forskellige socioøkonomiske situation. Var i 1970’erne og 80’erne aktiv i Venstresocialisterne og siden 1989 i Enhedslisten. I sidste halvdel af 80’erne redaktionsmedlem på VS-Bulletin og i 1990’erne på det tværsocialistiske tidsskrift Giraffen. Han har bl.a. skrevet bøgerne Teknikere i bevægelse om Teknisk landsforbunds historie, At bygge boliger om FSB samt været medforfatter til Svenn Eske Kristensen –velfærdsarkitekten (2018). Arbejder for tiden på et bogprojekt om den kooperative arkitekt Ivar Bentsen, der kombinerede et engagement i Bedre Byggeskik, Kritisk Revy og almennyttigt boligbyggeri. Siden 1989 har hans hovedbeskæftigelse været som gymnasielærer i Ishøj. Det meste af tiden -og fortsat- tillige som tillidsrepræsentant. Blev indvalgt i SFAH’s bestyrelsen 2018.

Ulla Jeppesen

Ulla Jeppesen

Ulla har været fagligt aktiv siden 1973, hvor hun blev tillidsrepræsentant for postarbejderne i Glostrup. Senere blev hun udlært typograf og valgt som tillidsrepræsentant på en række grafiske arbejdspladser, ligesom hun var hovedbestyrelsesmedlem i først Dansk Typograf-Forbund, siden Grafisk Forbund, og fra 2000, hvor Grafisk Forbund fusionerede med HK, medlem af HK/Privats sektorbestyrelse. I 2011 blev hun valgt som formand for HK it, medie & industri Hovedstadens 16.000 medlemmer – et tillidshverv, som hun bestred frem til 2018, hvor hun forlod posten for at gå på pension. HK it, medie & industri Hovedstaden var en af de første fagforeninger, der – med held – praktiserede ”den organiserende fagforening”. Ledetråden for Ullas faglige arbejde har igennem alle årene været et stærkt ønske om at kæmpe for bedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og for et solidarisk samfund.

Irene Odgaard

Irene Odgaard

Irene er uddannet kranfører fra Burmeister&Wain Skibsværft og var i 1970’erne og 1980’erne fagligt aktiv som klubbestyrelsesmedlem samt i Skibsværftsarbejdernes Forbund i Arbejdsløshedsudvalget, hvor hun var drivende i kampagnen mod 26-ugers-reglen for optjening af arbejdsløshedsunderstøttelse, som siden blev lempet. Uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra Roskilde Universitetscenter i 1987; ansat i Arbejdsministeriet og herefter (1989) ansat tillidsmand i SiD’s Fabrikgruppe, Hovedforbundet, med ansvar for strategi og projekter omkring ny teknologi. I praksis i form af en række udspil omkring ændring af arbejdsorganisationer og IT-støttesystemer, programmatisk funderet i SiD’s krav om mere demokrati på arbejdspladsen og konkretiseret i et samarbejde med afdelinger, tillidsrepræsentanter, forskere og partnere fra ind- og udland. I  2006-7 forestod hun 3F’s kongresprojekt omkring globaliseringens udfordringer - i form af en række seminarer, håndbøger og kongresudgivelser. Hun har på seneste arbejdet med konceptuelle bidrag til fænomenet prekarisering/udbredelsen af atypisk arbejde, “flexicurity” og "den danske model”. Hun er aktiv i Socialdemokratiet og har siden 2020 været medlem af Socialdemokratiets Centrale Internationale Udvalg og næstformand i Internationalt Udvalg i Socialdemokratiet i Region Hovedstaden. Hun er redaktør for netmediet Ny Politik. Blev i 2021 valgt til bestyrelsen i SFAH.

Peter Raben

Peter Raben

Er uddannet som biblioteksassistent og har arbejdet i mange år med administration og kommunikation på blandt andet forskningsbibliotekernes område. Har i mange år været fagligt aktiv både som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen og i bestyrelser og udvalg i HK. Var fra 2012-2021 valgt, fuldtidslønnet næstformand i HK Stat med ansvar for arbejdsmiljø, uddannelse, digitalisering og ligestilling. Har deltaget i tværfagligt arbejde i LO og FH samt været aktiv i fagligt arbejde på nordisk og europæisk plan. Har i årenes løb deltaget i forskellige former for forenings- og græsrodsarbejdere, heriblandt Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere, som medlem af butiksråd i COOP og som bestyrelsesmedlem i kolonihaveforening. Har altid haft en stor interesse for historie, ikke mindst arbejderhistorie.    

Kontakt SFAH

Selskabet for Arbejderhistorie
Rømersgade 22
1362 København K
sfah@sfah.dk
CVR nr.: 84315613

SFAH’s konto

Arbejdernes Landsbank
5361 – 0000462325
Eller Mobil Pay: 92 59 7