Selskabet for
Arbejderhistorie

Generalforsamling

			
			

SFAH afholder generalforsamling hvert år i mar

ts måned i henhold til selskabets vedtægter. Indkaldelse til generalforsamlingen kommer minimum tre uger før afholdelse og publiceres på hjemmesiden, via nyhedsbrevet og på selskabets Facebookside.

På selskabets generalforsamlinger kommer formanden med sin beretning over årets gang for selskabet og kassereren giver en status på selskabets økonomi. Derudover finder valg til bestyrelsen sted. Hvert år er fire bestyrelsesmedlemmer på valg samt to suppleanter. Det er muligt at stille ændringsforslag til vedtægterne, som skal vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling.

Selskabets vedtægter kan læses her.

Beretning 2020-21

Beretning 2019-20

Beretning 2018-19

SFAH Årsrapport 2017 underskrevet og SFAH Spec til årsrapport 2017

2016 SFAH regnskab og 2016 SFAH specifikationer til regnskab

Referater fra tidligere generalforsamlinger

Referat fra ordinær generalforsamling 2023

Referat fra ordinær generalforsamling 2022

Ordinær (udskudt) generalforsamling 2021

Referat fra ordinær generalforsamling 2020

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling 2016.

Referat fra ordinær generalforsamling 2015.

Referat fra ordinær generalforsamling 2014.

Referat fra ordinær generalforsamling 2013.

Referat fra ordinær generalforsamling 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling 2011.

Kontakt SFAH

Selskabet for Arbejderhistorie
Rømersgade 22
1362 København K
sfah@sfah.dk
CVR nr.: 84315613

SFAH’s konto

Arbejdernes Landsbank
5361 – 0000462325
Eller Mobil Pay: 92 59 7