Selskabet for
Arbejderhistorie

Ulla Jeppesen

			
			

Bestyrelsesmedlem

Ulla har været fagligt aktiv siden 1973, hvor hun blev tillidsrepræsentant for postarbejderne i Glostrup.

Senere blev hun udlært typograf og valgt som tillidsrepræsentant på en række grafiske arbejdspladser, ligesom hun var hovedbestyrelsesmedlem i først Dansk Typograf-Forbund, siden Grafisk Forbund, og fra 2000, hvor Grafisk Forbund fusionerede med HK, medlem af HK/Privats sektorbestyrelse.

I 2011 blev hun valgt som formand for HK it, medie & industri Hovedstadens 16.000 medlemmer – et tillidshverv, som hun bestred frem til 2018, hvor hun forlod posten for at gå på pension. HK it, medie & industri Hovedstaden var en af de første fagforeninger, der – med held – praktiserede ”den organiserende fagforening”.

Ledetråden for Ullas faglige arbejde har igennem alle årene været et stærkt ønske om at kæmpe for bedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og for et solidarisk samfund.


Ulla Jeppesen