Selskabet for
Arbejderhistorie

Peter Raben

			
			

Bestyrelsesmedlem

Er uddannet som biblioteksassistent og har arbejdet i mange år med administration og kommunikation på blandt andet forskningsbibliotekernes område.
Har i mange år været fagligt aktiv både som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen og i bestyrelser og udvalg i HK. Var fra 2012-2021 valgt, fuldtidslønnet næstformand i HK Stat med ansvar for arbejdsmiljø, uddannelse, digitalisering og ligestilling. Har deltaget i tværfagligt arbejde i LO og FH samt været aktiv i fagligt arbejde på nordisk og europæisk plan.
Har i årenes løb deltaget i forskellige former for forenings- og græsrodsarbejdere, heriblandt Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere, som medlem af butiksråd i COOP og som bestyrelsesmedlem i kolonihaveforening.
Har altid haft en stor interesse for historie, ikke mindst arbejderhistorie.


Peter Raben