Selskabet for
Arbejderhistorie

Christian Holtet

			
			

Bestyrelsesmedlem

Christian har studeret historie på RUC 1973-1980, udlært maskinarbejder med beskæftigelse på blandt andet Burmeister & Wain 1980-1986, derefter free lance journalist, forlagsmedarbejder, voksenunderviser på Arbejdsmarkedsuddannelserne, adjunkt ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser, redaktør i Danmarks Radio 1997-2011 og senest konsulent for en større velgørende fond, der uddeler midler til børn og fattige familier i Østeuropa og støtter nye former for erhvervsuddannelse i disse lande.

Christian har været tillidsmand og engageret i faglige sammenhænge. Han har været politisk aktiv og blandt andet repræsenteret Enhedslisten i Roskilde byråd i en årrække frem til 2012. Christian har senest skrevet bogen: ”Dobbeltmordet i Køge Bugt”, der søger at afdække forbindelser mellem efterkrigstidens kriminelle sortbørskredse og aktivistiske og revolutionære dele af arbejderbevægelsen.


Christian Holtet

Christian Holtet