Selskabet for
Arbejderhistorie

SFAH småbogsserie

|o

Fra slum til velfærd – ny SFAH-bog

Henning Bro og Søren Kolstrup. 2022
Pris 125 kr. Ved køb af 15 eksemplarer: 100 kr. pr. stk.
småbogsserie 1

BOLIGEN og boligpolitikken har ofte været ’glemt’ i beskrivelsen af den samlede velfærdshistorie. Det på trods af at boligen til alle tider har haft en central betydning for såvel den brede befolknings daglige levekår, som for velfærdens generelle udvikling.