Selskabet for
Arbejderhistorie

Bog: 50 år i bakspejlet

			
			

Kulturhistorikeren Morten Things udgivelse af en større samling artikler fra de sidste 50 år af sit virke som historiker, litteraturanmelder og samfundsdebattør kan umiddelbart læses som en kildesamling til venstrefløjens historie. En slags katalog over nogle af de politiske og kulturelle diskussioner, emner og opfattelser, som har kendetegnet venstrefløjen siden 1970’erne. Teksterne afspejler forfatterens aktive ståsted i det såkaldte nye venstre. Men i sin egenskab af blandt meget andet, at være kommunismeforsker gives der også probate analyser og debatindlæg om denne del af venstrefløjen.

På bogens 450 sider kommer forfatteren vidt omkring. Både i form og indhold. Teksterne veksler mellem debatindlæg, analyser, foredrag, efterskrifter og boganmeldelser – bragt i bl.a. Politiken, Information, politisk revy, Modkraft, Tiden, Giraffen og i bøger. Som et fællestræk er alle indlæggene præget af en høj grad af faglighed. Der analyseres og dokumenteres på en solid bund af kildestudier, nærlæsning og sprogdissektion.

Emnefeltet i de 52 tekster er bredt. Fra FET’s aflytningsskandale i Kejsergade anno 1969 over Ernst Blochs stadig inspirerende historiefilosofi og Hans Jørgen Nielsens krav om en marxisme med moral til Georg Brandes og kulturradikalismen.  Men to emner stikker særligt ud:  kommunismen/stalinismens karakter og den religiøst betonede forblindelse heraf. Samt spørgsmål relateret til jødiske historie, politisk og kulturelt. Herunder zionisme/antisemitisme, Israel-Palæstina. I sin solidaritet med palæstinenserne trækker Morten Thing både på dokumenterbare historiske kendsgerninger og sin egen jødiske baggrund.

På det litterære felt optræder der bl.a. anmeldelser af Canettis erindringsmesterværk og bud på, hvilken indvirkning tekstpornografiens frigivelse har fået på skønlitteraturen.

Artiklerne kan mere end at være kilder til historien. Mange af dem besidder en overraskende friskhed og stadig gældende aktualitet. Og kan som sådan indgå i og kvalificere dagens politiske og ideologiske diskussioner.

Kenn Schoop

Morten Thing: Ta’ mig lige lidt på ordet. Udvalgte artikler gennem 50 år. 451 sider. Forlaget Politisk Revy