Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejdsmændene i Kastrup – en ’skridt-for-skridt’-historie

			
			

At faglig organisering har en direkte betydning for ens hverdag, ens økonomi og ens sociale forhold blev for tusindvis af mennesker krystalklart for et år siden, da statsminister Mette Frederiksen den 11. marts 2020 indkaldte til pressemøde og annoncerede, at regeringen måtte lukke store dele af samfundslivet i kampen for at inddæmme og bekæmpe coronaen.

Nærmest som ud af det blå stod folk i de efterfølgende uger uden job og kunne se på, hvordan den ene arbejdsplads efter den anden sendte folk hjem, på fordeling, eller på nedsat tid. Og for mange mennesker blev det en ubehagelig opvågnen til en virkelighed, som i dag stadig kaster skygger over samfundet. Ikke bare i form af sundhedskrisen og alle dens besværligheder med afstand, håndsprit og isolation, for slet ikke at tale om følgerne af at blive syg, indlagt, skulle i respirator og måske ende med at dø.

For mange blev det klart, hvordan det frie fald rent samfundsmæssigt føles. Hvis man altså ikke havde et net, der kunne stoppe faldet, inden bunden blev nået. Bevares – der har været eksempler på, at nettet ikke har været tilstrækkeligt fintmasket. Men der har dog været et net, både samfunds- og fagforeningsmæssigt uden hvilket, mange flere ville være faldet dybere.

Maskerne i dette net har været det organiserede arbejdsmarked med fagforeninger, overenskomster, aftaler om arbejdstid og lønninger. Disse masker blev ikke slået op dagen efter samfundslukningen for et år siden. De første tråde begyndte at blive strikket sammen for mere end 100 år siden i form af fagforeninger, a-kasser, arbejdsløshedsunderstøttelse. ’Strikkerne’ var de ildsjæle, som tog de første skridt – ofte under trusler og forfølgelse – til at lave aftaler om overenskomster med arbejdsgiverne. Det har været en langsommeligproces, hvor masker da også er blevet tabt og slået op igen, og hvor garnet er knækket og nyt garn er flette ind, hvor det gamle er sluppet op.

Dette møjsommelige arbejdes strabadser og besværligheder bliver man mindet om, når man læser dette jubilæumsskrift, som Tårnby Stads- og Lokalarkiv har udgivet i anledning af 125 år for stiftelsen af det, der i dag er blevet til fagforeningen 3F Kastrup. Lone Palm Larsen har i tidsskriftet GLEMME DU, finkæmmet kilder som folketællinger, kirkebøger, politikilder, fagforeningsprotokoller, erindringer, aviser og meget andet og på den måde fået sammenstykket et billede af de ’skridt-på-skridt’-initiativer, som over de 125 år har ført til fagforeningen som den står i dag.

Ikke ukarakteristisk for et jubilæumsskrift af denne type, fokuseres der på udviklingen i de faglige organisationer, og på de talrige tillidsmænd, hvis indsats har udgjort fundamentet for fagforeningen. Blandt de senere meste kendte, som var med til at grundlægge arbejdsmændenes fagforening i Kastrup og Omegn, var M. C. Lyngsie. Han blev siden arbejdsmandsforbundets stærke leder og stod i mange situation i strid modvind over for de faglærtes forbund.

Et interessant bidrag til denne del af historien er imidlertid, at Lone Palm Larsen også beskriver, hvordan Lyngsies kone, Nielsine, og hvordan hun fungerede som fagforeningens de facto-sekretær:

”Nielsine skrev også breve på sin mands vegne til medlemmerne af fagforeningen hun tog imod medlemmerne i hjemmet, gjorde regnskab og alt andet arbejde på et fagforeningskontor. Særligt når Lyngsie var på agitationsrejser rundt i Danmark”.

Udviklingen af fagorganiseringen fandt ikke sted i et tomrum, men afspejlede kampen med arbejdsgiverne. Det kunne være Kastrup Glasværk, gødningsfabrikken, kalkstensfabrikker på Kastrup Havn eller andre af de industrier, som voksede op på Amager. Et eksempel på følgerne af denne kamp var den lockout, som gødningsfabrikken i Kastrup iværksatte i juni 1891. Den gjorde til klart for de fagligt aktive, at arbejdsmændene måtte slutte sig sammen, hedder det i jubilæumsskriftet.

”Det var næppe det, fabriksejerne havde forestillet sig, da de udelukkede de ansatte fra at møde på arbejde”, skriver Lone Palm Larsen.

Mads Bruun Pedersen

I Fællesskab – 3F, en fagforening i tiden. GLEMMER DU nr. 1-2021, Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Tidsskrift. 36 sider.