Selskabet for
Arbejderhistorie

Manden bag September-forliget i 1899

			
			

Biografien er den første om Jens Jensen. Han blev en central figur gennem sit faglige arbejde, og spillede en stor rolle i udformningen af ’grundloven’ for det danske arbejdsmarked – Septemberforliget.

Det er en fortælling om en pioner i dansk fagbevægelse og i københavnsk politik, hvis liv var viet til kampen for faglig organisering og demokratiske tilstande på arbejdsmarkedet og i samfundet.
Bogen er også fortællingen om fagbevægelsens og Socialdemokratiets tilblivelse og udvikling fra en marginal eksistens til samfundsbærende bevægelse.

Jens Jensen stammede fra et fattigt landhåndværkerhjem på Fyn og kom til København i 1880 som arbejdsløs malersvend. Kampen for faglig organisering og demokrati gik som en rød tråd gennem Jens Jensens liv og virke. Mange af hans samtidige var fagligt og politisk aktive, men få fik som han ydet afgørende indsatser på begge felter.

Efter en imponerende faglig karriere valgte han i 1903 at blive finansborgmester i København. Han fik moderniseret det kommunale selvstyre og rationaliseret kommunens økonomi. Under verdenskrigen (1914-1918) blev han formidler mellem det statslige og det kommunale krisemanagement. Sammen med Th. Stauning spillede han en afgørende rolle under påskekrisen i 1920 og blev socialminister i forretningsministeriet M. P. Friis. Da Stauning i 1924 dannede regering fik han tilbudt samme ministerpost men takkede nej. Han endte i 1924 som overpræsident i København uden for politisk indflydelse, udnævnt af regeringen Stauning.

Paradokset i hans virke var, at han holdt fast i sin socialistiske børnelærdom og sin ungdoms idealer samtidig med, at han som finansborgmester viste vejen ind i institutionerne, selv gik forrest og dermed ydede sit til at integrere Socialdemokratiet i det eksisterende samfund. Han opfattede næppe selv sit virke som et paradoks men som en politisk-administrativ praksis, der tog sigte på at ændre institutionerne og samfundet i demokratisk-socialistisk retning.

Jens Jensen repræsenterede en ny klasse, der via organisering tilkæmpede sig rettigheder og en plads i samfundet for at ende med at blive en politisk magtfaktor.

Af Søren Federspiel: Jensen er valgt. En biografi. 441 sider. Knuths Forlag, 298,95 kr., ISBN: 87-90580-38-9 / 978-87-90580-38-4