Selskabet for
Arbejderhistorie
Arbejderhistoriefestival 2022
Foredrag fra:

Arbejderhistoriefestival 2022

Debat, foredrag, overrækkelsen af Arbejderhistorieprisen samt morgensang ved Arbejderkoret – der bliver meget at opleve, når Selskabet for Arbejderhistorie for 8. gang afholder festival i Arbejdermuseet i Rømersgade i København. Adgang til festivalens arrangementer er gratis. Ønsker man imidlertid alene at se museets permanente udstillinger, købes billetter i butikken. FESTSALEN Kl. 10

Arbejderhistoriefestival 2022

Bude og svajere gennem tiden

https://sfah.dk/assets/uploads/2022/09/2jpeg-af-programmet-500x320.jpgArray
(
)
Foredragsholder

Rasmus Emil Hjorth

Rasmus Emil Hjorth studerer historie og er cykelbud.

Budfirmaernes ansattes historie er et underbelyst tema. På trods af, at udbringning fik et boom mellem verdenskrigene og efterfølgende en renæssance fra firserne, så er det sjældent, at budene selv er kommet til orde. I foredraget fortælles om cykelbudenes arbejdsliv og fagprofessionsidentitet igennem mundtlige beretninger fra 1989 til 2018.

 

Tid og sted

Lørdag 8. oktober 2022, kl. 12:30-13:25

Skolestuen
Arbejdemuseet
Rømersgade
København

Del af arrangement:
Arbejderhistoriefestival 2022

20221008