Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistoriefestival 2022

Fra slum til velfærd – boligpolitik 1850-1940

Array
(
)
Foredragsholder

Henning Bro

Henning Bro, Ph.d. og stadsarkivar emeritus, byhistorisk konsulent. Aktuel (s.m. Søren Kolstrup) med bogen Fra slum til velfærd – fundamentet for velfærdsstatens boligpolitik 1850-1940. (SFAHs

Foredraget kaster lys over, hvordan boligpolitikkens forandringer mellem ca. 1850 og 1940 medvirkede til bedre boligforhold for arbejderklassen og øvrige brede samfundslag. Altså historien om bygningen af fundamentet for velfærdsstatens boligpolitik – eller skiftet fra slum til velfærd.

Tid og sted

Lørdag 8. oktober 2022, kl. 14:30-15:25

Studiepladserne
Arbejdermuseet
Rømersgade
København

Del af arrangement:
Arbejderhistoriefestival 2022

20221008