Selskabet for
Arbejderhistorie

Martins mindeplade på Christianshavn

			
			

En plade må der til, når en 150-års fødselsdag skal markeres. Derfor satte Martin Andersen Nexø Fonden en mindetavle op på den bygning på Christianshavn, hvor den kendte forfatter blev født den 26. juni 1869.

Ved en festlighed på gaden ud for den matrikel, hvor hans

fødehjem oprindelig lå (det oprindelige hus er idag revet ned), samledes en mindre skare af Nexø-entusiaster og lyttede til fondens formand Henrik Yde, som berettede om kvarteret på den tid. Lisbeth Gundlund Jensen, sekretær i fonden, bød velkommen og takkede andelsboligforeningen, som idag har ejendommen, for et godt samarbejde. (mbp)

Klik her for at se en tv-reportage fra Christianshavns Kvarter, med Henrik Ydes tale i den festlige anledning.