Selskabet for
Arbejderhistorie

Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag

skriftserie nr 59En biografi om den politisk revolutionære tjenestepige og siden skolelærer i første halvdel af 1900-tallets politiske turbulente tid, hvor krig og krise, revolution og fascisme, Socialdemokrati og kommunisme prægede den politiske venstrefløj.

Marie Nielsen (1875-1951), født i et fattigt husmandshjem, kom ud at tjene som 14-årig. Fandt ud af, at hun ville være skolelærer og fik hjælp af en lærer til at få lån til uddannelsen. Ansat siden i Frederiksberg skolevæsen.

Medlem af Socialdemokratisk Ungdomsforbund, og siden af Socialdemokratiet, i 1916 medlem af hovedbestyrelsen. Trådte i 1918 ud af Socialdemokratiet og grundlagde Danmarks Socialistiske Arbejderparti.

I efteråret 1918 arresteret for sine artikler i bladet Klassekampen og  idømt 1 ½ års forbedringshus. I 1923 medlem af DKP.

I 1924 gik hun ind i kvindepolitik og grundlagde Arbejderkvinders Oplysningsforening og redigerede foreningens blad.

1929 ekskluderet af DKP for trotskisme, genoptaget i partiet i 1932. 1936 ekskluderet igen for sit forvar for de anklagede i den første Moskva-proces.

Under krigen aktiv i modstandsbevægelsen.

På baggrund af et omfattende kildemateriale har Morten Thing skrevet hendes biografi.

Morten Thing

Marie Nielsen og revolutionen

sfah skriftserie 59
pris 200 kr.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996

: 2. MIDTJYSKE ARBEJDERHISTORIE FESTIVAL I RANDERS ×

: Arbejderhistorieprisen 2023: Vinderforedrag om straf og kriminalitet i Dansk Vestindien 1770-1900 ×

: Nyhedsbrev april 2024 ×

: Arbejderhistorieprisen 2024 ×

: Arbejderhistorieprisen 2024 ×

: SFAH sommerhøjskole 2024: Arbejderhistorie - også i grænselandet ×

: SFAH var med på Historiske Dage ×

: Velbesøgt generalforsamling bakkede op om bred vifte af aktiviteter ×