Marie Nielsen og revolutionen

SFAH’s Skriftserie 59

Marie Nielsen og revolutionen

Posted d. 9. januar 2020
|o
Læg
i kurv
Marie Nielsen og revolutionen
Pris: 175 kr.

Af Morten Thing

Marie Nielsen (1875-1951), født i et fattigt husmandshjem, kom ud at tjene som 14-årig. Fandt ud af, at hun ville være skolelærer og fik hjælp af en lærer til at få lån til uddannelsen. Ansat siden i Frederiksberg skolevæsen.

Medlem af Socialdemokratisk Ungdomsforbund, og siden af Socialdemokratiet, i 1916 medlem af hovedbestyrelsen. Trådte i 1918 ud af Socialdemokratiet og grundlagde Danmarks Socialistiske Arbejderparti.

I efteråret 1918 arresteret for sine artikler i bladet Klassekampen og  idømt 1 ½ års forbedringshus. I 1923 medlem af DKP.

I 1924 gik hun ind i kvindepolitik og grundlagde Arbejderkvinders Oplysningsforening og redigerede foreningens blad.

1929 ekskluderet af DKP for trotskisme, genoptaget i partiet i 1932. 1936 ekskluderet igen for sit forvar for de anklagede i den første Moskva-proces.

Under krigen aktiv i modstandsbevægelsen.

På baggrund af et omfattende kildemateriale har Morten Thing skrevet hendes biografi.

Morten Thing (f. 1945), pensioneret forskningsbibliotekar, dr. phil., forfatter til en lang række bøger og artikler om kommunisme, jødisk historie, forfatteren Hans Kirk, pornografi, socialisten Frederik Dreier, vittighedsblade mm. Har anmeldt bøger til politisk revy, dagbladet Information, Politiken og Social Kritik.