Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistoriske læsekredse

Array
(
)

SFAH afholder i samarbejde med Arbejdermuseet læsekredse om forskellige historiske emner med relation til arbejderbevægelsens historie, kultur, politik og organisation.

I  oktober og november 2016 blev der afholdt to læsekredse: dels en om velfærdsstatens historiske rødder og udvikling ved Søren Kolstrup, lektor emeritus, dels en om antisemitisme og smædeskriftet Zions Vises Protokoller ved Morten Thing, dr. phil.

I oktober 2017 stod Torkil Sørensen, cand.mag. i historie, forsker i dansk-tyske forbindelser i verdenskommunismens epoke, for en læsekreds om Hitlerflygtninge i Danmark i mellemkrigstiden.

I april-maj 2018 blev der afholdt en læsekreds om erfaringerne med ‘arbejderflertal’ (det røde kabinet 1966-67, det ‘glemte arbejderflertal 1970-73 oa.). Læs mere – klik her. Læsekredsen blevet ledet af Søren Kolstrup, forfatter til bogen af samme navn. Bogen kan købes for 199 kr. – gå ind på forlagets bestillinger, klik her.

I september 2018 holdt kulturhistoriker, dr. phil. Morten Thing en læsekreds om Seksualoplysning og arbejderbevægelsen.

Temaet for november måned 2019s læsekreds var fagbevægelsens tidlige år i 1900-tallet. Historiker Søren Federspiel, som har udgivet en biografi om ‘bagmanden’ bag Septemberforliget i 1899 og stiftelsen af forløberen for være dages Fagbevægelsens Hovedorganisation, De samvirkende Fagforbund, Jens Jensen.

Corona-situationen gjorde i 2020, at vi kun kunne afholde en enkelt læsekreds, nemlig i november 2020 om ‘Påskekuppet 1920 – hvad skete der og hvorfor?‘. Her var sociolog og historiker René Karpantchoff, forfatter til den roste bog ‘De genstridige danskere’, kursusleder.

I 2022 afholder vi den læsekredse, som vi ville have haft på programmet i januar 2021, men som også måtte aflyse under hensyn til smittesituationen, der desværre havde lukket for brug af Arbejdermuseet.

Nu forsøger vi igen med læsekredsen om ‘Strejken i litteraturen‘. Den ledes af modtageren af Arbejderhistorieprisen 2019, Nicklas Freisleben Lund. Læs mere – klik her

Vi arbejder på nye studiekredse og hører gerne om forslag og ideer. Skriv til: sfah@sfah.dk