Forlaget SFAH

Forlaget SFAH

Bestilling

Markér de ønskede bøger, og udfyld formularen nederst på siden.

SFAH skriftserie 101

Fra slum til velfærd - fundamentet for velfærdsstatens boligpolitik 1850-1940. Småbogserie nr. 1
Af Henning Bro og Søren Kolstrup.
En beretning om boligbyggeriet i overgangen fra natvægterstatens frie markedskræfter til 1900-tallets velfærdsstat. Videre omkring 1900 danner der skel i bolighistorien på grund af belåningen. Sidst fra 1916 til 1930 udgjorde det offentlige støttede byggeri 75% af den samlede boligproduktion i København.

Pris: 125 kr.

|o

SFAH skriftserie 60

Pariserkommunen 1871 - utopi og realitet
Af Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber.
SFAH markerer med denne udgivelse 150 året for Pariserkommunen. I 72 dage i 1871 levede et eksperiment, hvor parisiske arbejdere og borgere for første gang tog magten og satte sig for at gennemføre en revolution med socialistiske prinipper om demokrati, lighed og offentlig sikring af uddannelse. 190 sider.

Pris: 225 kr.

|o

SFAH skriftserie 59

Marie Nielsen og revolutionen
Af Morten Thing.
En biografi om den politisk revolutionære tjenestepige og siden skolelærer i første halvdel af 1900-tallets politiske turbulente tid, hvor krig og krise, revolution og fascisme, Socialdemokrati og kommunisme prægede den politiske venstrefløj.

Pris: 175 kr.

|o

SFAH skriftserie 58

Kampen om arbejderne. Arbejderbegrebets politiske historie 1750-2019
Af Margit Bech Vilstrup.
Bogen er en undersøgelse af, hvordan politiske aktører i forskellige historiske sammenhænge har forsøgt at erobre arbejdergrebet til at mobilisere vælgere og legitimere politiske strategier.

Pris: 250 kr.

|o

SFAH skriftserie 57

Arbejderbevægelsens demokrati
Af Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.).
En samling af artikler som tidligere har været bragt i SFAHs tidsskriftet Arbejderhistorie om demokrati, socialisme og kontrol med arbejdet.

Pris: 130 kr.

|o

SFAH skriftserie 55

Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika
Af John Bertelsen & Birgit Kirkebæk.
Med udgangspunkt i en enkelt tvangsarbejdsanstalt, Anstalten ved Sakskøbing, stiller bogen skarpt på de forvaltningsmæssige rutiner og praksisser, som førte personer i det nederste net fra fattiggård til tvangsarbejdsanstalt og derfra videre til Amerika.

Pris: 200 kr.

|o

SFAH skriftserie 54

Det Røde Spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur
Af Bertel Nygaard.
Bogen stiller skarpt på 1840ernes kommunismedebatter for at trænge ind under huden på kulturelle, politiske og sociale modsætninger i det moderne Danmarks udformning. Dermed fremdrager bogen nye, ofte overraskende sider af en politisk og kulturel arv, som vi stadig lever med.

Pris: 200 kr.

|o

SFAH skriftserie 53

Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse 1945-65
Af Preben Hansen.
Preben Hansen beretter om sine oplevelser af at være socialdemokratisk journalist og redaktør. I hans tidligere bog 'Enghavevej' (2009) har han skildret sin opvækst under krisen i 1930erne, og denne bog kan ses som en fortsættelse af hans erindringer.

Pris: 199 kr.

|o

SFAH skriftserie 52

AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central. Socialdemokratiets kamp mod kommunismen 1944-1973
Af Iben Bjørnsson.
Bogen er en undersøgelse af den organisation, som Socialdemokratiet og LO drev i hemmelighed rettet mod deres politisk hovedmodstandere i arbejderbevægelsen, Danmarks Kommunistiske Parti.

Pris: 199 kr.

|o

SFAH skriftserie 51

Dansk fagbevægelses historie frem til 1950 - fra arbejdets perspektiv
Af Knud Knudsen.
Bogen giver en bred fremstilling af dansk fagbevægelses historie med udgangspunkt i udviklingen af arbejdet og arbejdsforholdene. Bogen koncentrerer sig om forholdet mellem de faglige organisationer og medlemmerne i en tid kendetegnet af industrialiseringens og den kapitalistiske markedsøkonomis udbredelse.

Pris: 299 kr.

|o

SFAH skriftserie 50

Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005
Af Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.).
Antologien er et bidrag til at udbedre dele af de betydelige huller i dansk forskning og historieskrivning om venstrefløjen og det europæiske samarbejde fra 1945 til 2005.

Pris: 199 kr.

|o

SFAH skriftserie 49

Giv mig de rene og ranke
Af Knud Holt Nielsen.
Giv mig de rene og ranke - Danmarks Kommunistiske Ungdom 1960-1990.

Pris: 199 kr.

|o

SFAH skriftserie 48

Kurs mod demokrati? Kommunismens demokratigrundlag og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947
Af Søren Nielsen-Man.
Demokrati og kommunisme har været to nøgleord i det 20. århundrede. Det første fremstår idag som et plusord. Det sidste som det modsatte. Bogen undersøger udviklingen i DKPs syn på demokrati frem mod Den kolde Krig og synet på kommunismen efter kommunismens sammebrud i 1989.

Pris: 149 kr.

|o

SFAH skriftserie 47

Kampen om København
Af Jens Toftgaard.
Bogen handler om 1800-tallets intense politiske kampe om Københavns gader, hvor socialistiske arbejdere, liberale borgere og fædrelandskærlige Estrup-tilhængere gik på gaden i store optog med politiske budskaber. Det er historien om, hvordan politiske bevægelser skabte den moderne, politiske demonstration som udtryksform.

Pris: 149 kr.

|o

SFAH skriftserie 46

Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000
Af Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen.
Bogen er et oversigtsværk, som kan læses af alle med interesse for emnet. Den er forsynet med fyldige noter og litteraturhenvisninger, hvorfor den vil være en oplagt indgang til et nærmere studie.

Pris: 200 kr.

|o

SFAH skriftserie 43

Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960
Af Thomas Wegener Friis.
Bogen handler om Danmarks og Østtyskland praktiske samkvem, om små diplomatiske kneb og og store sikkerhedspolitiske overvejelser. Ud fra tidligere hemmeligstemplet kildemateriale dokumenteres østtyske overvejelser om forholdet til Danmark.

Pris: 199 kr.

|o

SFAH skriftserie 41

Arbejdskonflikternes historie i Danmark
Af Knud Knudsen.
Arbejdskonflikternes historie i Danmark - arbejdskampe og arbejderbevægelse 1870-1940.

Pris: 199 kr.

|o

SFAH skriftserie 38

Velfærdsstatens rødder. Fra kommune-socialisme til folkepension
Af Søren Kolstrup.
UDSOLGT. Bogen søger at besvare spørgsmålet om, hvilke sociale og politiske kræfter, der har øvet indflydelse på den danske velfærdsstats udformning.

Pris: 199 kr.

|o

Jeg bestiller overstående bøger fra SFAH
NB: Porto for forsendelse vil blive lagt til den anførte total-pris

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din Adresse

Din besked