Selskabet for
Arbejderhistorie

Jubilæum - SFAH 1970-2020 + 1 år

Niels Finn Christiansen, første dirigent 1970 og jubilæumsditto 2021.Søren Kolstrup, tidligere formand for SFAH.Claus Bryld (tv.) var også en af medstifterne i 1970.Bertel Nygaard fortalte om arbejderbevægelsens sangtradition og fremførte flere numre.

Med et års forsinkelse på grund af coronarestriktioner blev Selskabet for Arbejderhistories 50 årsjubilæum markeret ved en reception den 4. december i Festsalen på Arbejdermuseet.

Her blev ordstyreren fra det stiftende møde, Niels Finn Christiansen, genvalgt som ordstyrer ved jubilæet og fremlagde en ‘beretning’ om, hvordan optakten til selskabets fødsel i 1970 fandt sted og tiltrak sig stor bevågenhed dengang fra fagbevægelsen og fra de politiske partier Socialdemokratiet og Danmarks Kommunistiske Parti samt en kreds af ‘unge historikere’.

Også ved jubilæet var der faglig opbakning til selskabet, idet formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, sendt en varm hilsen og lykønskning.

Niels Finn Christiansen, første dirigent 1970 og jubilæumsditto 2021.

Søren Kolstrup, tidligere formand for SFAH.

Claus Bryld (tv.) var også en af medstifterne i 1970.

Bertel Nygaard fortalte om arbejderbevægelsens sangtradition og fremførte flere numre.

Jubilæum - SFAH 1970-2020 + 1 år