Selskabet for
Arbejderhistorie
Arbejderhistoriefestival 2022
Foredrag fra:

Arbejderhistoriefestival 2022

Debat, foredrag, overrækkelsen af Arbejderhistorieprisen samt morgensang ved Arbejderkoret – der bliver meget at opleve, når Selskabet for Arbejderhistorie for 8. gang afholder festival i Arbejdermuseet i Rømersgade i København. Adgang til festivalens arrangementer er gratis. Ønsker man imidlertid alene at se museets permanente udstillinger, købes billetter i butikken. FESTSALEN Kl. 10

Arbejderhistoriefestival 2022

Dansk arbejderbeskyttelse fra 1873 til 1920

https://sfah.dk/assets/uploads/2022/09/2jpeg-af-programmet-500x320.jpgArray
(
)
Foredragsholder

Louise Andreassen

Louise Andreassen, historiker og faglig organizer i 3F København

I takt med industrialiseringen i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet flyttede flere og flere arbejdere med deres børn til byerne for at søge job på fabrikkerne. Her var arbejdet ikke reguleret, og man var overladt til sig selv, hvis man fik en arbejdsskade. Dette ændrede sig i 1873 og årtierne frem, da partier som Venstre og Socialdemokratiet vedtog flere arbejderbeskyttelses og -forsikringslove, der skulle beskytte og sikre fabriksarbejderne på deres arbejde.
Louise Andreassen har undersøgt baggrunden for vedtagelsen af disse arbejderbeskyttelses og -forsikringslove i perioden 1873-1920, samt hvilken betydning lovene fik for landets fabriksarbejdere.

Tid og sted

Lørdag 8. oktober 2022, kl. 12:30-13:25

Loftet
Arbejdemuseet
Rømersgade
København

Del af arrangement:
Arbejderhistoriefestival 2022

20221008