Selskabet for
Arbejderhistorie

Tillidsfolk i et omskifteligt samfund

Array
(
)

Samfundets hastige udvikling stiller krav til alle – og ikke mindst til de valgte tillidsrepræsentanter. Samtidig må vi erkende, at en stor del af fagbevægelsens medlemmer ikke føler sig rustede til at tage en række organisations- og samfundsmæssige opgaver op.
Formålet med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) er at give medlemmer, som varetager deres kammeraters interesser, et uddannelsestilbud, der giver dem mulighed for at løse disse opgaver på bedst mulig måde.
I 1974 gav arbejdsgiverne tilskud til FIU gennem et overenskomstaftalt bidrag på 1 øre pr. arbejdstime. Gennem årene er det steget til over 30 øre pr. arbejdstime for alle overenskomstdækkede arbejdspladser.
Det har givet et uddannelsessystem, der har kontakt til ca. 25.000 valgte medarbejdere pr. år. Især gennem 1970- og 1980erne var en stor vækst i kurser på de tre arbejderhøjskolerne og på fagforbundsskoler. Arbejderhøjskolerne er siden blevet lukket, og FIU er blevet stabiliseret og omstruktureret. Nu gives arbejdsgiverbidraget udelukkende til de gamle LO-forbund, og de tværfaglige intentioner er næsten forsvundet. FIU er kendt som et unikt uddannelsessystem, fordi det er uafhængigt af offentlige tilskud, og har haft en interessant pædagogisk grundlag, der har fundet sit leje efter 50 år.