Selskabet for
Arbejderhistorie

Revolutionen i Sønderborg 6. november 1918

			
			

I anledning af 100 året for revolutionen i Sønderborg den 6. november 1918 afholdes der et stort arrangement med gadeteater mv. Her følger en tekst af Frode Sørensen, som beskriver forløbet:

I slutningen af oktober 1918 var krigstrætheden i den tyske befolkning og især blandt de tyske soldater stor. Den 4. november gjorde soldater og matroser i den store tyske militærhavneby Kiel mytteri. Soldaterne forlod deres kaserner og gik på gaden, hvor det kom til kampe mellem mytteristerne og de militære grupper der endnu var loyale over for den tyske kejser. Gadekampene medførte adskillige dræbte og sårede, men oprøret kunne ikke standses, officererne blev frataget deres våben og et Soldater- og arbejderråd overtog magten. Revolutionen var en kendsgerning.

Det militær oprør bredte sig til Flensborg den 5. november og til Sønderborg, om eftermiddagen den 6. november 1918 besteg marinesoldat Bruno Topff en malerstige i kasernegården på Marinestationen i Sønderborg og proklamerede, at revolutionen var kommet til Sønderborg. Topff der led af tuberkulose havde rejst sig fra sin sygeseng i infirmeriet for at stå i spidsen for revolutionen, han blev præsident (formand) for Soldaterrådet.

Modsat i Kiel blev revolutionen i Sønderborg gennemført uden at der blev løsnet et eneste skud. Officererne på Marinestationen havde nedlagt deres våben og en del af dem deltog i Soldaterrådets arbejde.

Topff indkaldte den stedlige Landråd von Schønberg, denne fik stort set frataget alle sine opgaver ligesom Topff konfiskerede hans store bil. Byens borgmester Henry Petersen fik besked om at Byrådet og Magistraten kunne fortsætte deres arbejde, så længe de var loyale over for Topff og revolutionen.

Topff indførte forbud mod udførsel af levnedsmidler, forbud mod udskænkning af spiritus i byens mange beværtninger og de blev posteret vagtposter ved pontonbroen, Jernbanestationen og posthuset.

Den tyske avis Sonderburger Zeitung blev modsat danske Dybbøl-Posten udsat for censur.

Topffs karriere som præsident for Soldaterrådet sluttede allerede efter tre dage, officielt meddelte han, at han på grund af sygdom ikke magtede at fortsætte. Den rigtige forklaring er nok, at formanden for det store Soldater- og Arbejderråd i Kiel, Noske, mente at Topff agerede for enerådigt og derfor skulle fjernes, hvilket skete lørdag den 9. november i forbindelse med et møde hos Infanteriet, der havde til huse på Sønderborg Slot.

Samme dag etablerede man i Sønderborg et Soldaterråd, der modsat Soldaterrådet under Topff, hvor alene soldaterne fra Marinestationen var med, også havde repræsentation fra Infanteriet på Sønderborg Slot. Herudover blev der etableret et Arbejderråd med stærke fagforeningsledere i spidsen.

De to garnisoner i Sønderborg husede omkring 10.000 soldater, mange af disse var naturligvis i felten.

Arrangementsudvalg til markering af 100 året for Revolutionen i Sønderborg: Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot * Kaj Nissen og Ole Gaul Nilum, Det lille Teater. Gråsten * Hans Stengaard Jessen, Historisk Samfund for Sønderjylland * Kreds Sønderborg * Frede Tychsen, Historisk Samfund for Als og Sundeved * Frode Sørensen, ArbejderArkivet LAASK, Sønderborg * I samarbejde med: Sønderborg Kommune * Borgerforeningens Skyttelaug * Sønderborg Handel * Brøggeriet *