Selskabet for
Arbejderhistorie

Når staten bliver far og mor - et SFAH-foredrag om børneværnet 1905-75Onsdag 23. februar 2022

Array
(
)

I dette foredrag fortæller historiker Cecilie Bjerre om Danmarks første børnelov i 1905, som betød, at stat og kommuner påtog sig et ansvar for at gribe ind i familier og fjerne børn fra hjemmet, når forældre svigtede, gik bort eller et barn i datidens øjne trængte til (gen-)opdragelse.

I foredraget vil der være fokus på, hvordan børneværnet fungerede som bindeled mellem stat og borgere. Herunder bliver temaer såsom børneværnets praksisser, den førte politik og barndomssyn berørt.

Vi kommer vidt omkring i anbringelsessager fra perioden: Vi skal både se, hvordan Peter Sabroe i starten af 1900-tallet tog sagen i egen hånd, hvordan forældre forsøgte at få deres børn hjemgivet, og ikke mindst hvordan Charlotte Strandgaard i 1960’erne cyklede rundt på Vesterbros som kredsværge i børneværnet.

Cecilie Bjerre er ph.d. & postdoc på Institut for Historie/Danish Centre for Welfare Studies (DaWS) på Syddansk Universitet.

Deltagelse er gratis.

Brug dette Zoom-link:
https://zoom.us/j/94224609488…

Tid

Onsdag 23. februar 2022, kl. 17-Onsdag 23. februar 2022, kl. 19