Selskabet for
Arbejderhistorie

Mere arbejderhistorie til dagens tillidsfolk

			
			

SFAH kunne efter et møde fredag den 30. august i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) konstatere, at der var en fælles forståelse af, at der er brug for at få mere information om arbejderbevægelsens historie ind i de faglige tillidsmandsuddannelser.

Efter at det i en række år ikke har været et ikke særlig højt prioriteret område i kurserne for tillidsrepræsentanter i fagbevægelsen har SFAH derfor opfordret til, at der igen sættes ind.

Repræsentanter fra SFAH var på besøg i FHs uddannelsesudvalg, hvor det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal følge op og komme med et udspil til, hvordan en sådan styrkelse kan udvikles.

Ikke mindst skal der ses på, hvordan der kan gøres brug af nye formidlingsmetoder – for eksempel udgivelse af Podcasts, web-baseret interaktivt materiale, videofilm mv. (mbp)