Selskabet for
Arbejderhistorie

Generalforsamling og Fællesskabet før forskelle

Array
(
)

Fællesskabet før forskellene 

En ny rapport fra Aalborg Universitet fastslår, at der er en stigende orientering mod fællesskabsværdier og kollektive løsninger iblandt danske lønmodtagere.

Foredrag af Emmett Caraker, lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA på Aalborg Universitet. Caraker er medforfatter på den store rapport Fællesskabet før forskellene (2014), som er den seneste af tre rapporter om Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv udgivet fra 1992 og frem. På baggrund af svar fra mere end 3.000 respondenter dokumenterer rapporten lønmodtagernes aktuelle interesser og værdier, og der peges på ændringer over tid.

Adgang til foredraget er gratis for medlemmer af SFAH. For ikke-medlemmer koster det 30 kr. i entre.

Tid og sted: 17. marts kl. 17 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K 

Efter foredraget afholder SFAH generalforsamling (forventet start ca. 18.30).

Ordinær generalforsamling den 17. marts 2016, kl. 18.30. i Arbejdermuseet, Rømersgade 22,København.

Dagsorden i henhold til paragraf 4, stk. 5 i SFAHs vedtægter.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
    1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
    2. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
  6. Eventuelt
Tid