Selskabet for
Arbejderhistorie

DR-debat ekko af gammel ballade

			
			

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 14 – 15.30 afholder SFAH en workshopdebat under Ø-kulturfestival i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby om den debat, som DRs Danmarkshistorie afstedkom i efteråret 2017. Oplæg af historiker Lars K. Christensen, museumsinspektør, Nationalmuseet og historiker Anette Warring, professor, RUC. Se Facebook-opslag – klik her

Da Danmarks Radio i 1987 bragte en serie om arbejderbevægelsens historie i Danmark, afstedkom det en voldsom debat i pressen. En debat, der er ikke var ulig den, der har kørt her i efteråret, især oven på det afsluttende afsnit af Danmarkshistorien, som skuespiller Lars Mikkelsen var gennemgående beretter i.

I oktoberudgaven af selskabets tidsskrift Arbejderhistorie nr. 29 var der en længere artikel, som gennemgik de ramaskrig, som lød oven på programserien. TV-programmerne var tilrettelagt og fortalt af Bjørn Erichsen og Ebbe Kløvedal Reich.

Artiklen kan læses her