Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderne findes - i Nordvestsjælland!

Allan Andersen, LO-formand i Holbæk/Odsherred (stående) og aftenens foredragsholder Lars Olsen, forfatter til bogen Det forsvundne folk.

Der var fyldt til (næst)sidste stol, da formand for LO Holbæk-Odsherred Allan Andersen bød velkomme til de ca. 70 fremmødte i 3F Holbæks lokaler mandag den 25. februar.

Overskriften for dette fyraftensmøde var formuleret som et spørgsmål: Er arbejderklassen blevet væk? Det var et foredrag af journalist og forfatter Lars Olsen. Han var indbudt til at tale om sin seneste bog, Det forsvundne folk.

Allan Andersen, LO-formand i Holbæk/Odsherred (stående) og aftenens foredragsholder Lars Olsen, forfatter til bogen Det forsvundne folk.

Det blev til en debat og diskussion, som kom omkring en række aktuelle spørgsmål – tilbagetrækning og pension og nedslidning. Og om, at der er et stort behov for at få udbredt kendskabet til arbejderbevægelsens historie, fagforeningernes betydning for udviklingen af velfærdssamfundet og for at unge bliver uddannet i disse den danske model.

Mødet, der var arrangeret i samarbejde med SFAH, sluttede med at en kreds af arbejderhistorieinteresserede vil tage lokale initiativer til arrangementer med både lokalt og generelt arbejderhistorisk udgangspunkt. (mbp)