Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejder­historie­festival lørdag den 30. oktober 2021

https://sfah.dk/assets/uploads/2021/02/Foredrags-2021-500x320.jpgArray
(
)

Kort oversigt over foredragene lørdag eftermiddag:

  • Henning Grelle: Kooperationens historie
    Louis Pio Salen: kl. 15.30 – 16.30
  • Torkil Sørensen: 1919-89 Dansk-tyske forbindelser
    i verdenskommunismens periode
    Loftet: kl. 13.30 – 14.30
  • Astrid Ejkjær Sørensen: Kvindeløn og omsorgsfag
    Skolestuen: kl. 14.30 – 15.30
  • Carsten Jensen: Antonio Gramsci – liv og levned
    Loftet: kl. 14.30 – 15.30
  • Morten Thing: DKP og jøderne
    Louis Pio Salen: kl. 13.30 – 14.30
  • Kenn Schoop: Fra bedre byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri
    Læsesalen: kl. 15.30 – 16.30
  • Sv. Rybner: Fodbold under Den spanske Borgerkrig
    Loftet: kl. 15.30 – 16.30
  • Søren Riishøj: Epidemien i Polen i 1969-70
    Louis Pio Salen: kl. 12.30 – 13.30
  • Poul Villaume: Den kolde Krig og frygtens logik
    Loftet: kl. 12.30 – 13.30
  • Iben Bjørnsson: Arbejdernes Informations-Central – S og kampen med kommunisterne
    Læsesalen: kl. 14.30 – 15.30
  • Kirsten Folke Harrits: Arbejderfotografbevægelsen i mellemkrigstiden
    Læsesalen:  kl. 13.30 – 14.30
  • Jørn Henrik Petersen: Julius Bomholt – fra rebel til reformist
    Læsesalen: kl. 12.30 – 13.30
  • Steen Johansen: Tegneren Claus Deleuran og arbejderbevægelsen
    Skolestuen: kl. 12.30 – 13.30
  • Peter T. Christensen: DsU gennem 100 år
    Skolestuen: kl. 13.30 – 14.30
  • Hans Erik Avlund Frandsen: Pariserkommunen 1871 – på scenen
    Louis Pio Salen: kl. 14.3o – 15.30

Foredragsplanen fra Arbejderhistoriefestival 2021