Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhøjskolerne - i højskolernes krydsfelt

Niels Ole Frederiksen

“Arbejderoplysningens idé har ligget i et krydsfelt mellem traditionel højskole og et politisk projekt, som var vævet sammen med de tendenser og den udvikling, der i øvrigt var i samfundet”, skrev Lene Kirkegaard i artikel i Højskolebladet tilbage i 2016.

Her fortælles historien om de arbejderhøjskoler, som har eksisteret i Danmark: Esbjerg, Roskilde, LO-skolen, forbundsskolerne og de socialistiske. Og også om skolernes op- og nedgange.

I denne artikel, også fra Højskolebladet, skriver en af sommerkurset foredragsholdere, Niels Ole Frederiksen, som har været underviser og viceforstander på Esbjerg Højskole frem til den lukning i 2012, historien om den hundredeårige skoles grundlæggelse, udvikling og afslutning. (mbp)

Niels Ole Frederiksen