Selskabet for
Arbejderhistorie

Uønsket i DanmarkFredag 27. november 2015

Array
(
)

Foredrag ved Birgit Kirkebæk, fhv. lektor, professor, dr.pæd, og John Bertelsen, lektor, cand.pæd. Videnscenter for Specialpædagogik

Foredrag med udgangspunkt i bogen “Uønsket i Danmark”, der udkom på SFAHs forlag i august i år.

Bogen fortæller historien om anbragte, der udstyret med enkeltbillet blev sendt fra Tvangsarbejdsanstalten ved Sakskøbing til Amerika i perioden 1867-1930. Der blev i den periode indarbejdet en rutine på tvangsarbejdsanstalten vedrørende mennesker, der ikke kunne placeres i arbejdsforhold lokalt, fordi ingen ville ansætte dem. Her blev det at få en enkeltbillet til Amerika en løsning for sogn og anstalt i forening, når de gerne ville af med en besværlig og udgiftskrævende person.

I et mikrohistorisk studie har forfatterne fokuseret på den forvaltningspraksis, der gik forud for de anbragtes bortsendelse til Amerika og på den retorik, der af magthaverne blev anvendt for at begrunde praksis.

Tid

Fredag 27. november 2015, kl. 17-18:30