Selskabet for
Arbejderhistorie

Charlie Krautwald

			
			

Redaktionsmedlem

Jeg er ph.d. i historie og forsker ved Genusvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet.

Her forsker jeg i genushistorie på projektet «Governing the Pleasurescape», der undersøger den offentlige regulering af køn, sædelighed og det urbane rum i København 1870-1910.

Derudover underviser jeg også på historiestudiet på Københavns Universitet inden for emnerne demokrati, aktivisme og politisk kultur i perioden 1900-1940.

Blandt mine forskningsområder er også fascisme, højreradikale bevægelser og i antifascisme, som jeg har publiceret flere artikler og en bog om.

Jeg er uddannet cand.mag. i historie fra Københavns Universitet (2016) med tilvalgsstudier i museologi og kulturarv samt ph.d. i historie fra Universitetet i Agder i Norge (2021) med med afhandling om gadepolitik og rumlige krav i 1930’ernes politiske kultur.


Charlie E. Krautwald

Charlie E. Krautwald