Selskabet for
Arbejderhistorie

Velfærdssejre og nederlag

Array
(
)

Den gamle kapitalisme var domineret af mindre, personligt ejede virksomheder.
Men den produktionsmåde var stort set afviklet omkring 1970-80, og erstattet af den mere upersonlige selskabskapitalisme, hvor aktieselskaber og finansielle fonde dominerer. Kapitalen er blevet langt mere centraliseret, ikke mindst i den finansielle sektor.
Dette er den ene tendens i dansk kapitalisme. Den anden tendens er at fra 1800-tallet og frem til ca. 1980 fik den offentlige sektor stedse større vægt i økonomien, på bekostning af den private sektor, herunder især den kapitalistiske sektor. Derefter er kapitalen begyndt at fortrænge den offentlige sektor. Alt dette kan vises statistisk.