Kjeld Schmidt er professor (emeritus) og dr.scient.soc. Han har udgivet flere arbejder af Marx på dansk og har de sidste tredive år været aktiv forsker inden for koordinationsteknologi.
Selskabet for
Arbejderhistorie

SFAH-foredrag: Marx og ’arbejder­klassens politiske økonomi’Onsdag 15. marts 2023

Array
(
)

Karl Marx arbejdede i godt to årtier på sin kritik sf den politiske økonomi, og som bekendt blev arbejdet aldrig afsluttet. Udover et arbejde om værdi- og pengeteori fra 1859 lykkedes det ham kun at offentligøre første bind af Das Kapital, som udkom i 1867. De planlagte efterfølgende bind blev aldrig færdige til tryk. Det, vi har haft, er det lille udsnit af bjerget af efterladte manuskripter, som Friedrich Engels stykkede sammen og udgav i hast (efterfulgt af Karl Kautskys udgivelse af Teorier om merværdien i 1995-10 samt udgivelsen af Grundrids i Moskva i 1939-41).

Men med udgivelsen af Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA➁) er billedet et ganske andet. Især fordi Anden Afdeling af MEGA➁, ’Kapitalen og forarbejder’ nu er afsluttet med i alt 15 bind — sidste bind udkom for ti år siden, i 2012. Det er dermed nu muligt og relevant at underkaste den marxske kritik af den politiske økonomi i dens helhed, ufuldstændig som den er, en kritisk vurdering (ikke mindst i lyset af, hvor vi er i dag).

Foredraget vil kort resumere Marx’ forskningsproces, som den nu fremstår: stadierne i det teoretiske arbejde, hvad der blev fuldbragt — og hvad der står ufuldendt tilbage. De kritiske hovedpunkter, oplægget vil fokusere på er:

  1. Marx store fortjeneste i den politiske økonomi — til forskel fra klassiske politiske økonomer som Adam Smith og Ricardo — er at placere det automatiske maskineri (og i det hele taget videnskabens anvendelse i produktionen) på den centrale plads i teorien om den kapitalistiske produktionsmådes dynamik. Dette bidrag til arbejderklassens selvforståelse er ikke blot af blivende værdi, men højaktuelt.
  2. Analysen af den kapitalistiske produktionsmåde tildeler ikke arbejderklassen nævneværdig agens. Marx introducerede godt nok i 1864 i stiftelseserklæringen for den Internationale Arbejderassociation begrebet ’arbejderklassens politiske økonomi’, men udviklede det aldrig i Kapitalen: det blev ved nogle spredte løse bemærkninger sammenfattet i princippet ’samfundsmæssig produktion styret gennem samfundsmæssigt fremsyn’. I lyset af, at arbejderklassens politiske økonomi er i dag udviklet i en ganske anden målestok end den af Marx beskrevne, er det en væsentlig begrænsning.Medlemmer af SFAH har gratis adgang, mens øvrige må betale 30 politisk-økonomiske kroner til selskabet. Efter foredraget er der ordinær generalforsamling i Selskabet for Arbejderhistorie.

Kjeld Schmidt er professor (emeritus) og dr.scient.soc. Han har udgivet flere arbejder af Marx på dansk og har de sidste tredive år været aktiv forsker inden for koordinationsteknologi.

Tid

Onsdag 15. marts 2023, kl. 17-18