Selskabet for
Arbejderhistorie

Plakathistorie: Alle tiders skovtur

			
			

Sidst i august 1952 blev skotøjsarbejdernes ungdom – som det var blevet en tradition – inviteret til en aftentur med turistbiler. Fagbladet ”Skotøjsarbejderen” skrev hvordan … ”turen går gennem nogle af Nordsjællands smukkeste egne til ”Skovlyst” i Hareskoven, hvor vi arrangerer en fornøjelig sammenkomst med kaffe, underholdning og dans”. At der også var fremstillet en lille plakat i samme anledning, var noget af et særsyn.

Skotøjsarbejdernes Ungdomsklub i København blev stiftet i 1914. Den skulle samle lærlinge og ungarbejdere til fagligt og oplysende arbejde og til kammeratlige sammenkomster.

Af forbundets 6.592 medlemmer var 438 ungarbejder og 271 stod i lære. Branchen bød på støj, støv, stående arbejde og dårlige akkorder. Beskæftigelsessituationen havde været meget svingende i årene efter krigen. De store udsving var følgerne af manglende råvarer, af langstrakte forhandlinger om ophævelse af en hudeordning og prisstigninger. En skotøjsrabatordning var dog blevet forlænget og stimulerede afsætningsmulighederne.

Et par år før var kurser i tidsstudier påbegyndt, men det blev konklusionerne efter en gennemgribende undersøgelse af branchen netop foregået i 1952 under Marshallplanens tekniske bistand, der forandrede den danske skotøjsindustri. Med denne bagage af nye mantra så som ”specialisering”, ”centralisering af sålestanserier”, ”halvfabrikata” ”produktionsplanlægning og -kontrol” tog de unge på skovtur.

Plakaten er tegnet af Bernth Johannesson (1926-98). Han var meget aktiv i DSU Brønshøj-Husum i ungdomsårene og fungerede i perioder som næstformand og formand. Hans datter forærede i 2013/2014 Arbejdermuseet & ABA en samling af hans plakater og gav tilladelse til, at de kunne bruges offentligt. Bernth Johannesson både tegnede og lavede rammerne til alle afdelingens silketrykte plakater. Samlingens andre små plakater reklamerer for fester, koncerter, udflugter og møder, og giver et fint billede af 1950’ernes politiske ungdomsliv

Af Dorte Ellesøe Hansen

Plakaten er stillet til rådighed af Arbejdermuseet & ABA