Selskabet for
Arbejderhistorie

Findes der en arbejderlitteratur – i dag?

De yngre svenske arbejderforfattere, fra venstre, Rudolf Värnlund , Ivar Lo-Johansson og Eyvind Johnson besøger den ældre Gustav Hedenvind-Eriksson i Flysta uden for Stockholm i slutningen af 1920’erne. (Kilde: dan.wikitrans.net)

De yngre svenske arbejderforfattere, fra venstre, Rudolf Värnlund , Ivar Lo-Johansson og Eyvind Johnson besøger den ældre Gustav Hedenvind-Eriksson i Flysta uden for Stockholm i slutningen af 1920’erne. (Kilde: dan.wikitrans.net)

Hvis man skriver skønlitterær arbejderlitteratur i dag, hvem og hvad skriver man så om?

Det spørgsmål blev diskuteret på et arrangement under overskriften ’Arbejderlitteraturens dag’ i Sverige for nylig. Den svenske arbejderhistorieforening Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARBAK) var vært for en debat om, hvor denne litterære genre er i dag og hvad de beskæftiger sig med.

Samtidige bragte svensk fagbevægelses netavis Arbetet.se et essay af Rasmus Landström – som kan læses her.

Her redegøres blandt andet for en ny, norsk bog med titlen ”Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartleggning og forskningsradisjon”.  Den indeholder en række tekster, der blev præsenteret på en konfernce om nordisk arbejderlitteratur, og, som Landstrøm skriver:

”Når jeg læser den, slår det mig, at der foregår et enormt arbejde inden for litteraturvidenskaben for at omformulere, hvad arbejderlitteratur er”. (mbp)

Mens der således er debat og forskning i de skandinaviske nabolande, er spørgsmålet, hvad der sker i Danmark på dette felt? Skriv til os på Nyt fra SFAH og lad os høre, hvad der rykker i dansk arbejderlitterartur og forskning idag. (sfah@sfah.dk)