Selskabet for
Arbejderhistorie

En juleplakat (1977)

			
			

Plakatgruppen under ”Husets Forlag” i Århus lancerede denne plakat formodentlig ved juletid i 1977. Ifølge forlagskataloget ’78 kostede den 5 kr. Det beskedne mål (som de selv kaldte det) var at forny den politiske plakatkunst i Danmark, hvilket de også kom til i tiden derefter.

Den diskussion, plakaten tog op, ramte plet! Efter ”Oliekrisen” i 1973-74 var arbejdsmarkedet de næste 20 år præget af uro, overenskomstindgreb, regeringsændringer og valg. Ifølge Danmarks Statistik var der i december 1977 registreret 203.829 ”fuld- og deltidsforsikrede arbejdsløse samt ikke-forsikrede ledige, der var tilmeldt formidlingen”. Arbejdsløsheden var 7%-8% af arbejdsstyrken dette år. De mange beskæftigelsesmæssige tiltag ændrede den måde, hvorpå man opgjorde ledigheden, men med enkelte undtagelser voksede arbejdsløsheden år for år. 10%-12% af arbejdsstyrken nåede at stå uden beskæftigelse før ledigheden i midten af 1990’erne omsider faldt.

Der manglede ”julepakker” under træet, men de kom med tiden i form af indgreb pakket ind i politiske forlig, hastigt vedtaget i decembertravlheden.

Vi har bestræbt os på at finde rettighedshaver til plakaten. Ophav er ukendt, og forlaget kan ikke længere opspores. Evt. krænkelser af ophavsretten er derfor utilsigtet.

Af Dorte Ellesøe Hansen