Selskabet for
Arbejderhistorie

ARBEJDERHISTORIE FESTIVAL I RANDERS FØLGES OP MED FESTIVALER I EFTERÅRET

https://sfah.dk/assets/uploads/2024/05/439427026_822213866610154_7139286005562255155_n-500x320.jpgArray
(
)

Foredrag, debat, sang og musik om arbejderbevægelsens historie og kultur stod på programmet ved Midtjysk Arbejderhistoriefestival og bliver også indholdet ved efterårets festivaler i Aalborg og Flensborg

Generalstrejken i Randers, arbejdsmiljøkampens historie og A.P.Møller og det multinationale gennembrud var nogle af titlerne på de oplæg, der blev serveret ved den Midtjyske Arbejderhistoriefestival d. 1. juni i Fritidscentret i Randers arrangeret i fællesskab mellem SFAH, FH-regionen og Faglige Seniorer.

Arrangementer blev indledt med en paneldebat om, hvordan ny teknologi og kunstig intelligens kan bruges til at forbedre arbejdsforholdene – med oplæg af 3F-formand Henning Overgaard, MF for Socialdemokratiet Jens Joel og Sofie Holme Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der blev også budt på både oplæg om og sang af klassikere fra Arbejdersangbogen fremført af Metalkoret Scandia.
Arbejderhistoriefestivalen i Randers var anden gang, at der udover den årlige festival i Arbejdermuseet i København blev holdt festival vest for Storebælt. I efteråret var det i Silkeborg. Og i det kommende efterår følger der arbejderfestivaler i Aalborg d. 28. september og i Flensborg d. 2. november. Arbejderhistoriefestival holdes i København d. 26. oktober.

 
Sådan så programmet for Arbejderhistoriefestivalen i Randers ud:

KL. 09.00 – 9.30: Morgenkaffe og rundstykker
KL. 9.30 – 11.00: DEBAT: KUNSTIG INTELLIGENS, NY TEKNOLOGI OG ARBEJDSTID UDVIKLINGEN GIVER ØGET ØKONOMISK RÅDERUM.
– Så man man vel sænke den ugentlige arbejdstid
Debat med Henning Overgaard (forbundsformand for 3F), Jens Joel (MF for Socialdemokratiet) og Sofie Holme Andersen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).
KL. 11.30: Sang med METALKORET
KL. 12.00 – 13.00: Frokost
KL. 13.00 – 16.00: NI ARBEJDERHISTORISKE FOREDRAG

SPOR 1:
Kl. 13 – 13.50: KOLINDSUNDKONFLIKTEN 1922-26
Arbejderne i Kolindsund oplever i starten af 1920’erne, at lønningerne falder. Samtidig vil nye ejere i Kolindsundaktieselskabet ikke accepterer fagforeningens forhandlingsret. Kolindsundsagen fører til, at Venstreregeringen Madsen-Mygdal gennemfører tugthusloven i 1928. I 1937 bliver den ophævet.
v. Tina Bjerregaard er cand. mag. ved Museum Østjylland.
Kl. 14.00 – 14.50: KØN ELLER KLASSE?
De første kvindelige fagforeninger i Randers. Det centrale spørgsmål var om det var organisering som kvinder eller som arbejdere?
v. Hanne Schaumburg Sørensen er ph.d. ved Museum Østjylland.
Kl. 15.00 – 15.50: STENKAST, SKRUEBRÆKKERE OG SABLER
Generalstrejken i Randers 1922 satte fokus på de faglige kampog arbejdsforhold med arbejdsgiverkrav om lønnedgang og ophævelse af 8-timers arbejdsdagen. Strejken handlede også om skruebrækkeri og faglig solidaritet og klassekamp.
v. Viktor Bjerg Bondesen er cand. mag. ved Museum Østjylland.

SPOR 2
Kl. 13.00 – 13.50: SKRANKEPAVER OG BLANKETFINKER
HK Kommunals faglige kamp i 100 år. Beretningen om, hvordan organiseringen blandt kontorfolkene foregik. Det var en faglig udvikling, som tog opgør med både arbejdsgivere og faglige myter og roller i fagforeningen.
v. Nina Trige Andersen er historiker og journalist.
Kl. 14.00 – 14.50: BESÆTTELSEN SET GENNEM HANS SCHERFIG OG HANS KIRKS ROMANER
Gennem en analyse af de to kommunistiske forfatteres romaner sættes der kritisk fokus på myter og historisk sandhed om de ‘fem onde år’ fra 1940-45, som den tyske besættelse blev kendt som i eftertiden.
v. Marie Klithede er historiestuderende ved Aarhus Universitet.
Kl. 15.00 – 15.50: DET MULTINATIONALE GENNEMBRUD
»Danmark bliver mere og mere et filialland«, mente skibsreder
A.P. Møller. Han var en arg modstander af socialdemokraternes
positive indstilling til udenlandske virksomheder, som ville investere i Danmark. Han vendte sig imod S-formand Jens Otto Krags kampagner for at tiltrække udenlandske investeringer.
Kommunisterne var enige med skibsrederen. Udenlandsk kapitalinfiltration, sagde de.
v. Kenn Tarbensen er ph.d. i historie og arkivar ved Rigsarkivet Viborg. Fra 2001 seniorforsker.

SPOR 3
Kl. 13.00 – 13.55: SLAGET PÅ GRØNTTORVET 1918
Første Verdenskrig var slut i 1918. Ledigheden voldsom. Jorden
gødet for revolutionære ideer og brydninger i arbejderbevægelsen. Skønt udfordret fra venstrefløjen var Socialdemokratiet i 1920 den dominerende kraft.
v. Søren Kolstrup er historiker og lektor emeritus.
Kl. 14.00 – 14.55: ARBEJDSMILJØKAMPENS HISTORIE
Indsatsen for at sikre arbejdernes liv og helbred har alle dage stået centralt i fagbevægelsens historie. Også selv om det har kostet hårdt arbejde at få regler og lovgivning på plads.
v. Niels Erik Danielsen er tidl. arbejdsmiljøekspert i 3F.
Kl. 15.00 – 15.55: AARHUS FLYDEDOK – I ORD OG TONER
Flydedokken blev grundlagt i 1945 og spillede en central rolle i byens faglige og erhvervsmæssige udviklingen frem til lukningen i 2004.
v. Lars Henriksen er tidl. sikkerhedsrepræsentant og musik

FÆLLES AFSLUTNING
Kl. 16 – 17: ARBEJDERNES SANGE OG DERES HISTORIE
Hvad sang og synger man om i arbejderbevægelsen, hvor kom inspirationen fra og hvem lagde stemmer til?
V. Bertel Nygaard, professor og musiker, Aarhus Universitet.