Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistoriefestival 2022

USA, Danmark og de antikommunistiske faglige netværk

Foredrag fra: Arbejderhistoriefestival 2022
Dino Knudsen, historiker og forfatter, adjunkt på Malmø Universitet
			
			

Den danske fagbevægelse blev i efterkrigstiden tæt allieret med en antikommunistisk gren af den amerikanske fagbevægelse, der bistået af efterretningstjenesten CIA førte an i den internationale kampagne mod kommunismen. Hermed blev danskere involveret i hemmelige operationer og bidrog til splittelsen af den internationale fagbevægelse.

Den danske fagbevægelse blev i efterkrigstiden tæt allieret med en antikommunistisk gren af den amerikanske fagbevægelse, der bistået af efterretningstjenesten CIA førte an i den internationale kampagne mod kommunismen. Hermed blev danskere involveret i hemmelige operationer og bidrog til splittelsen af den internationale fagbevægelse. Men alliancen fik også betydning for den hjemlige fagbevægelse, når det angik klassesamarbejde, produktivitet og forbrugerisme, frihandel og europæisk integration.

USA, Danmark og de antikommunistiske faglige netværk