Selskabet for
Arbejderhistorie

Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika

Med udgangspunkt i en enkelt tvangsarbejdsanstalt, Anstalten ved Sakskøbing, stiller bogen skarpt på de forvaltningsmæssige rutiner og praksisser, som førte personer i det nederste net fra fattiggård til tvangsarbejdsanstalt og derfra videre til Amerika.

Der er udgivet artikler og bøger om fattiggårde, arbejdsanstalter og tvangsarbejdesanstalter i 1800-tallet og 1900-tallet. Der er også udgivet enkelte oversigter over fattigvæsenets udvikling som helhed.

Men der er aldrig blevet udgivet en monografi, som med udgangspunkt i en enkelt tvangsarbejdsanstalt stiller skarpt på de forvaltningsmæssige rutiner og praksisser, som førte personer i det nederste net fra fattiggård til tvangsarbejdsanstalt og derfra videre til Amerika.

I bogen fortælles den store historie gennem afdækning af et lokalt mikrokosmos.

253 sider, ill. Udgivelsesår: 2014

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk

Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika

sfah skriftserie 55
udgivet 2014.
pris 200 kr. 253 sider.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996