Selskabet for
Arbejderhistorie

Kampen om arbejderne

Bogen er en undersøgelse af, hvordan politiske aktører i forskellige historiske sammenhænge har forsøgt at erobre arbejder­grebe­t til at mobilisere vælgere og legitimere politiske strategier.

Partier på tværs af det politiske spektrum erklærer sig i disse år som arbejderpartier. Men hvem er de arbejdere, de bejler til? Og hvordan har forestillingen om arbejderen ændret sig med det moderne samfunds udvikling?

De spørgsmål tages op i denne bog, hvor selve begrebet arbejder sættes under lup, fra det opstod som et politisk grundbegreb i slutningen af 1700-tallet og til i dag. Forfatteren undersøger, hvordan politiske aktører i forskellige historiske kontekster har forsøgt at erobre arbejderbegrebet i ønsket om at mobilisere vælgere og at legitimere politiske strategier.

341 sider. Note- og litteraturlister. Illustreret. Udgivelsesår: 2019

Margit Bech Vilstrup

Kampen om arbejderne. Arbejderbegrebets politiske historie 1750-2019

sfah skriftserie 58
pris 250 kr.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996