Kampen om arbejderne

SFAH’s Skriftserie 58

Kampen om arbejderne

Posted d. 6. december 2019
|o
Læg
i kurv
Kampen om arbejderne
Pris: 250 kr.

Af Margit Bech Vilstrup

Partier på tværs af det politiske spektrum erklærer sig i disse år som arbejderpartier. Men hvem er de arbejdere, de bejler til? Og hvordan har forestillingen om arbejderen ændret sig med det moderne samfunds udvikling?

De spørgsmål tages op i denne bog, hvor selve begrebet arbejder sættes under lup, fra det opstod som et politisk grundbegreb i slutningen af 1700-tallet og til i dag. Forfatteren undersøger, hvordan politiske aktører i forskellige historiske kontekster har forsøgt at erobre arbejderbegrebet i ønsket om at mobilisere vælgere og at legitimere politiske strategier.

341 sider. Note- og litteraturlister. Illustreret. Udgivelsesår: 2019

Margit Bech Vilstrup er ph.d i historie, samlingschef ved Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.