Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistoriefestival 2022

Sortbørs, smugling og klassekamp under besættelsen

Foredrag fra: Arbejderhistoriefestival 2022
Jon Benkert Holtet er cand.mag. i historie og socialvidenskab
			
			

Modstandsbevægelsens smuglergrupper over Øresund belyses med et fokus på klassekamp. Arbejdet med at smugle våben, modstandsfolk og jøder blev drevet som klassisk borgerlig virksomhedsdrift med roller som arbejdstager- og giver. Det gav gnidninger og var kimen til en større politiefterforskning efter besættelsen.

Modstandsbevægelsens smuglergrupper over Øresund belyses med et fokus på klassekamp. Arbejdet med at smugle våben, modstandsfolk og jøder blev drevet som klassisk borgerlig virksomhedsdrift med roller som arbejdstager- og giver. Det gav gnidninger og var kimen til en større politiefterforskning efter besættelsen.

*Jon Benkert Holtet er cand.mag. i historie og socialvidenskab

Arbejderhistoriefestival 2022

Sortbørs, smugling og klassekamp under besættelsen