Selskabet for
Arbejderhistorie

Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960

Bogen handler om Danmarks og Østtyskland praktiske samkvem, om små diplomatiske kneb og og store sikkerhedspolitiske overvejelser. Ud fra tidligere hemmeligstemplet kildemateriale dokumenteres østtyske overvejelser om forholdet til Danmark.

I 1949 dukkede en ny stat op syd for Lolland/Falster. Det kommunistiske DDR om til at spille en vigtig rolle for Danmark under den Kilde Krig. Denne bog analyserer det tidligere Østtysklands forhold til Danmark i 1950erne.

De var en tid med klare trusselsbilleder. For østtyskerne var Danmark en af fjenderne i den globale systemkonflikt. Men samtidig var danskerne også ml for en målrettet udenrigspolitik. DDR-ledelsen håbede at overbevise offentligheden og politikerne i Danmark om, at de skulle anerkende deres nye nye nabo.

Denne historie handler om de to landes praktiske samkvem, om små diplomatiske kneb og store sikkerhedspolitiske overvejelser.

Da Berlinmuren fald, åbnede det forenede Tyskland for DDRs arkiver. Det gav nye mulighed for historieskrivningen.

Ud fra det tidligere hemmeligstemplede kildemateriale er det i dag muligt at dokumentere de overvejelser og betragtninger, som østtyske politikere, embedsmænd og militære analytikere gjorde sig om Danmark.

160 sider, ill. Udgivelsesår: 2001

Thomas Wegener Friis

Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960

sfah skriftserie 43
pris 199 kr.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996