Selskabet for
Arbejderhistorie

Velfærdsstatens rødder

UDSOLGT. Bogen søger at besvare spørgsmålet om, hvilke sociale og politiske kræfter, der har øvet indflydelse på den danske velfærdsstats udformning.

Hvilke sociale og politiske kræfter har øvet indflydelse på den danske velfærdstats udformning? Hvilken rolle har henholdsvis arbejderbevægelsen og de borgerlige partier spillet i det seje træk for en social reformering af kapitalismen? Under hvilke samfundsmæssige forhold er det lykkedes de reformvenlige kræfter at bryde igennem med nye velfærdslove?

Denne bog søger at besvare disse spørgsmål ved at skærpe opmærksomheden omkring kommunesocialismens periode fra 1900 til 1920, tiden omkring den første Verdenskrig, 1930erne og perioden efter 1945 til folkepensionens indførelse i 1956.

496 sider. Udgivelsesår: 1996

Søren Kolstrup

Velfærdsstatens rødder. Fra kommune-socialisme til folkepension

sfah skriftserie 38
udgivet 1996.
199 kr.

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996