Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur

SFAH’s Skriftserie 54

Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur

Posted d. 16. december 2019
|o
Læg
i kurv
Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur
Pris: 200 kr.

Af Bertel Nygaard

Kommunismens opdukken i 1840ernes politiske og kulturelle begrebsverden gjorde også den moderne verden mere moderne. Kommunismen var med til at lære menneskene at leve, orientere sig og engagere sig i en verden kendetegnet ved radikal forandring.

Den pegede på nye udfordringer for den moderne civilisation med voksende storyer, industriel udvikling, nye former for social nød og sønderbrydning af gamle moralsæt.

Den anfægtede nedarvede relationer mellem religiøs tro, fornuftsdyrkelse og materielle interesser. Dens  spøgelse syntes at antage legemlig skikkelse under de europæiske revolutioner i 1848-49, hvor den danske enevælde faldt, og grundloven for et nyt Danmark skulle skrives.

243 sider. Udgivelsesår: 2014

Bertel Nygaard er lektor i moderne historie ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Blandt hans tidligere publikation er bogen 'Guldalderes moderne politik. Krise, utopi og handling hos Johan Ludvig Holberg' (2011) samt adskillige artikler om beslægtede emner i 1800-tallets danske og europæiske historie.