Selskabet for
Arbejderhistorie

SFAH Podcast - www.radiostjernen.dk

På denne kanal bringer vi fortællinger, interviews, reportager og dokumentarer til det hørende øre. De er produceret med det formål at berette om arbejderbevægelsens mange sider – fagligt, politisk, kulturel og socialt.

SFAHs fornemste formål er at udbrede kendskabet til arbejderbevægelsens historie og stimulere interessen hos mange flere mennesker. Et af de vigtigste redskaber i denne sammenhæng er podcast, som i disse år vinder stadig mere udbredelse. Det fleksible medie giver lytteren stor valgfrihed både i forhold til tid, medie og sted.

Folk skal selv fortælle
SFAH har arbejdet med podcast siden 2018 og har produceret en række oplysende og spændende udsendelser. Der er både tale om ‘Oral history’ dvs. situationer, hvor mennesker selv fortæller om deres oplevelser og om programmer med personer, der har særlig indsigt og meninger om emnerne.

Den danske fortælling skal fastholdes
I en tid hvor mediebilledet stadig internationaliseres, og hvor de store vestlige mediegiganter buldrer frem med underholdningstilbud, er det vigtigt, at der holdes fast i en tradition med fortællinger om hverdagslivets og arbejdslivet begivenheder i Danmark. Historier som både vækker nysgerrighed, genkendelse og stimulerer interessen for at lære mere, og som giver lytterne bedre muligheder for at vurdere nutidens udvikling på baggrund af fortidens erfaringer.

Indholdet skal være både vitaminrigt og let tilgængeligt
SFAH-podcasts skal være for alle. Man skal ikke være specielt historieinteresseret eller have særlige forudsætninger for at kunne få udbytte af vore podcast. De skal være interessante, have gode fortællere. De skal behandle emner og begivenheder, mange kan identificere sig med og have pointer og budskaber, der står klart. Det betyder ikke, at vi ikke inviterer historikere og andre eksperter til mikrofonen, men de skal formidle deres viden og deres holdninger, så det er relevant og forståeligt for lyttere af alle kategorier.

SFAH skal være på alle platforme
Det skal være nemt at få tilgang til vore podcasts. Lytterne kan finde os på vores eget website, men de fleste vil nok stifte bekendtskab med os via iTunes eller en af de andre samlingskanaler for podcast og musik. Derudover indgår vi hele tiden samarbejder med lokale radiostationer, der bringer vores udsendelser. Desuden har vi særligt fokus på samarbejde med fagforeninger, hvor vi tager udgangspunkt i et ønske fra dem om belysning af et særligt emne eller begivenhed. Vi producerer podcasten, der så distribueres til medlemmerne eventuelt i sammenhæng med et eller flere arrangementer. Det seneste eksempel på et sådant samarbejde er tre podcasts om Malerrapporten produceret i samarbejde med Malernes Fagforening Storkøbenhavn. Det handler om kampen for bedre arbejdsmiljø.

SFAH uddanner egne tilrettelæggere
Vi laver selv vore egne kurser for nye og interesserede tilrettelæggere. Der kræves ikke andre forudsætninger end stor interesse for lysten til at fortælle en god historie. Siden starten har vi nu fået en fin og aktiv gruppe af podcastjournalister, som producerer podcasts med base i København.

Økonomien skal blive bedre
Hidtil har udstyr, produktion, kurser og møder været finansieret ved frivilligt arbejde, tilskud fra faglige organisationer og fonde. Det vil fortsat være sådan. Men i sagens natur giver det ikke det mest jævne produktionsflow, når vi skal basere os på udelukkende frivillig arbejdskraft og mindre tilskud. Det ville være godt med en lidt større økonomisk indsprøjtning, der kunne give mulighed for at anskaffe lidt mere professionelt udstyr, deltidsaflønne en redaktør og kompensere nogle af journalisterne for tabt arbejdstidsfortjeneste.

Redaktionen i SFAH-podcast
Podcast-redaktionen ledes af Christian Holtet, tidligere mangeårig redaktør i DR.

Redaktion

Lotte Printz
Nick Kofod Mogensen
Pernille Skjold Jensen
Amanda Tholstrup Bomholdt
Jon Holtet
Åge Skovrind
Christian Holtet
Mads Bruun Pedersen